Avloppsrening

WRS hjälper kommuner, företag och privatpersoner att hitta avloppslösningar för bra miljöskydd, smittsäkerhet och resurshushållning till en fördelaktig kostnad. Som rådgivare strävar vi efter att ge våra kunder en allsidig och teknikneutral rådgivning och ett pålitligt konsultstöd vid projektering av anläggningar. För att vidmakthålla kompetens och återkoppla råd och genomförda projekteringar deltar vi också i anläggnings- och uppföljningsarbeten.

WRS har bred kompetens inom planering och processteknik för vatten- och slambehandling såväl för små som för medelstora avlopp. Vi har spetskompetens om källsorterande avlopp och rening med naturnära tekniker utomhus. Vi har ett nära och väl etablerat samarbete med andra företag i syfte att alltid erbjuda kunden bästa konsultstöd.

Läs mer om avloppsrening i våtmarker här

Avloppsrening

Projekt inom Avloppsrening