Små avlopp

WRS har lång erfarenhet av små avlopp, i allt från rådgivning, kommunikation, policyfrågor, projektering och uppföljning. Vi har också spetskompetens inom källsorterande avlopp och naturnära reningssystem, t.ex. markbaserad rening, liksom inom återföring av näring från avloppsfraktioner till åkermark.

WRS har varit med och utvecklat avloppsguiden.se, den nationella kunskapsbanken om små avlopp som vänder sig till såväl privatpersoner som kommuner och bransch.

WRS kan hjälpa er med:

  • Avloppsutredningar, t ex inför detaljplaner
  • Förslag på lämplig teknik i befintlig och ny bebyggelse
  • Projektering av reningsanläggningar
  • Rådgivning och information om små avlopp

Vi samarbetar med flera konsultföretag med grundvattenexpertis, och kan därför erbjuda kompletta utredningar av både avlopps- och dricksvattenförsörjning.

Små avlopp

Projekt inom Små avlopp