VA-planering

WRS hjälper dig som tjänsteman på kommunen, exploatör eller fastighetsägare att hitta rätt vatten- och avloppslösning. Vi arbetar med planeringsverktyget Öppen VA-planering som utvecklats av WRS. Metoden innebär att VA-systemets funktion sätts i fokus.

Vi har genomfört många utredningar i både nyproduktion och i befintlig bebyggelse. I omvandlingsområden har metoden visat sig vara mycket lämplig för att kunna välja rätt teknik och organisationsform. Vi samarbetar nära andra konsultföretag med spetskompetens inom bl.a. grundvatten och VA-juridik, och kan därför erbjuda heltäckande utredningar om de komplexa frågeställningar som finns i omvandlingsområden.

Vi hjälper också till att ta fram VA-översikter, VA-strategier och VA-policies, och kan genom vårt nätverk även erbjuda stöd i framtagandet av VA-planer.

VA-planering

Projekt inom VA-planering