Avloppsenkät

Kontaktuppgifter och fakta om avloppsanläggningen

Allmänt intryck

Hur nöjd är du med toalettsystemet och avloppsanläggningen som helhet?
Skriv gärna vad du är särskilt nöjd eller missnöjd med.

Drift

Komfort

Installation

Slutligen