WRS är andelsägare i ett vindkraftverk

3
dec

WRS är andelsägare i ett vindkraftverk och främjar en av de absolut renaste energikällorna! Som en del av vårt miljöarbete är vi, genom Falkenberg Energi, medlemmar i Sveriges Vinkraftkooperativ (SVEF) och under hösten 2012 har vi gått in som andelsägare i ett av Sveriges vindkraftverk. Som andelsägare i Sveriges Vindkraftkooperativ främjar vi en av de absolut renaste energikällorna vilket ger oss möjlighet att påverka vår miljö!

Mer information om SVEF