Kategori Aktuellt

16
Okt

Studiebesök från SLU

Förra veckan fick vi ett härligt besök av 31 studenter från SLU som precis påbörjat sitt kandidatprogram i biologi och miljövetenskap. Just biologi och miljö, vinklat mot vattenhantering, är det vi arbetar med på WRS. Många av oss har dessutom läst på SLU vilket gör att det blir extra kul att träffa nya SLU-studenter. Under …

16
Okt

Underlag färdigt till LÅP för Årstaviken

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram ett underlag för ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Årstaviken åt miljöförvaltningen i Stockholm. Utredningen har identifierat de allvarligaste miljöproblemen och beräknat vilken minskning som krävs för att uppnå god status i Årstaviken i Stockholm stad. Läs mer om projektet och dess resultat här. Mer …

8
Okt

Victorias exjobb i Avfall Sverigeartikel!

Innan vår medarbetare Victoria började arbeta på WRS genomförde hon ett examensarbete om mikroplaster i lakvatten. Arbetet gjordes hos oss och i samarbete med Avfall Sverige som nu har valt att publicera de viktigaste slutsatserna i en populärvetenskaplig artikel. Hela artikeln finns att läsa på s.42 i senaste numret av Avfall Sveriges branschtidning Avfall och …

27
Sep

Peter på WRS intervjuad av Cirkulation

I somras var det våtmarksvandring i spillvattenvåtmarken Brannäs i Oxelösund. Våtmarken fyller 25 år och Peter Ridderstolpe samt Linus Halvarsson från WRS var där som föredragshållare. Peter som är en av våtmarkens skapare blev under dagen intervjuad av Va-tidskriften Cirkulation. Läs artikeln i Cirkulation här (för prenumeranter) Läs om själva våtmarksprojektet här

24
Sep

Kurs om små avlopp hålls i Norrköping 5-6 december – WRS medverkar

Dags för ännu en kurs om små avlopp med fokus på juridik och teknik. Peter Ridderstolpe här på WRS kommer att föreläsa och kursen går av stapeln 5-6 december i Norrköping. Kursen som arrangeras av VA-guiden ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp. Utbildningen är anpassad för kommunala …

20
Sep

Vill ni bli våra nya grannar?

Få Uppsalas bästa utsikt och arbeta ett stenkast från centralstationen! Vi har ett ledigt kontorsrum på Östra Ågatan 53. Ni blir en del i gemenskapen på Åtoppen där vi på WRS arbetar under samma tak som Coalition Clean Baltic, VA-guiden AB, Ekolagen Miljöjuridik AB och My Laurell AB. Kontorsrummet är 18 m2 stort och har en …

20
Sep

Åtgärdsnivå för dagvatten

Under våren har WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB, utrett förutsättningar för hur en åtgärdsnivå för dagvatten kan appliceras i Gävle kommun. Utredningen var en del inom Gävles arbete med sin nya dagvattenpolicy. Syftet med en åtgärdsnivå är att ta fram ett enkelt och lättbegripligt mått som samtidigt säkrar långtgående åtgärder för att minska …

3
Sep

Nu tar vi nya tag i Uppsalas vatten!

Nu är det klart att WRS får uppdraget med att ta fram ett underlag för Fyrisåns lokala åtgärdsprogram (LÅP)! Arbetet åt Uppsala kommun kommer att pågå under cirka 1,5 år och ska utföras i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB. Syftet med LÅP:en är att Fyrisån före 2027 ska uppfylla vattendirektivets krav på god kemisk …

3
Sep

Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag

Vattendirektivet innebär att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. För att uppnå detta har övergripande åtgärdsprogram tagit fram för Sveriges fem vattendistrikt. För varje vattenförekomst ska sedan lokala åtgärdsprogram tas fram där mål och lokala åtgärder beskrivs. WRS har tagit fram ett flertal underlag till de lokala åtgärdsprogrammen. Arbetet omfattar markkartering, beräkningar …

27
Aug

WRS stödjer Städa Sverige

WRS är sedan ett antal år tillbaka en stolt partner till Städa Sverige, en miljökampanj som pågått under 29 år och innefattar bland annat arbete för renare vägar och olika miljöprojekt i naturområden. Läs mer om Städa Sverige här

24
Aug

Frida ny på WRS!

Nu efter sommarledigheten började Frida Hermanson arbeta hos oss på WRS. Frida är biolog med naturvårdsinriktning. Hon har tidigare arbetat som naturvårdschef samt med olika naturvårdsprojekt på Upplandsstiftelsen. Innan dess arbetade hon med EU:s jordbruksstöd på Länsstyrelsen i Uppsala län samt i Hallands län. Kontaktuppgifter finns här. Välkommen Frida!

9
Aug

Dagvattenkurs med fokus på tillsyn, 19-20 september i Malmö

Jonas Andersson på WRS föreläser om reningstekniker, tillsyn och kontroll av anläggningar och hur man tolkar dagvattenutredningar. Kursen arrangeras av VA-guiden och vänder sig i första hand till miljöinspektörer. Är du intresserad så läs mer om kursen och anmälan här.

12
Jul

Victorias examensarbete färdigt!

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde Victoria Eriksson Russo sitt examensarbete på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Hon kollade på mikroplastförekomst i lakvatten från åtta avfallsanläggningar i Sverige: sju med deponi och en utan deponi. Lakvatten har tidigare pekats ut som en potentiell källa till mikroplaster av bl.a. Naturvårdsverket, …

10
Jul

WRS föreläser på små avloppkurs 3-4 oktober i Umeå

Peter Ridderstolpe här på WRS kommer att föreläsa på en tvådagarskurs om små avlopp med fokus på juridik och teknik. Kursen går av stapeln 3-4 oktober i Umeå och arrangeras av VA-guiden. Kursen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små …

20
Jun

Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag

Vattendirektivet innebär att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. För att uppnå detta har övergripande åtgärdsprogram tagit fram för Sveriges fem vattendistrikt. För varje vattenförekomst ska sedan lokala åtgärdsprogram tas fram där mål och lokala åtgärder beskrivs. WRS har tagit fram ett flertal underlag till de lokala åtgärdsprogrammen. Arbetet omfattar markkartering, beräkningar …

Sida 1 av 10