Kategori Aktuellt

15
okt

Peter debatterar enskilda avlopp i SvD och Cirkulation

WRS medarbetare och medgrundare Peter Ridderstolpe syntes under september i ett par inlägg i Svenska Dagbladet. Där debatterade han angående miljökrav på enskilda avlopp, och fick sedan replikera ett svar från VVS-fabrikanternas råd. En knapp månad senare gjorde branschtidskriften Cirkulation ett djupgående reportage om de olika sidorna i debatten om små avlopp; om synen på …

8
okt

Juridik och teknik för små avlopp 4-5 dec

Behöver du lära dig mer om juridik och teknik för små avlopp? Är du miljöinspektör och vill känna dig säkrare i inspektörsrollen? Den 4-5 december föreläser Peter Ridderstolpe från WRS på VA-guidens kurs i Uppsala. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Den är anpassad för att stödja kommunala …

1
okt

Vill du lära dig mer om dagvatten i höst?

Det finns många intressanta och lärorika kurser om dagvatten i höst. Hannes Öckerman på WRS kommer att föreläsa på tre av dem som handlar om dagvatten i detaljplanering, dagvattenanläggningar på bjälklag och om hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark. Kurserna arrangeras av Studia och VA-guiden. Kurserna riktar sig bland annat till dem som arbetar …

27
sep

WRS ut i klimatstrejk!

WRS har i över 20 år arbetat med vatten-, miljö- och kretsloppsfrågor. Vi arbetar dagligen med att beräkna och planera samhällsåtgärder utifrån framtida klimatförändringar men känner som många andra att åtgärdstakten och utsläppsminskningarna behöver accelerera, och det nu! Därför beger vi oss ner till Forumtorget i centrala Uppsala idag för att delta i den stora …

24
sep

Kunskapsdag om skötsel av anlagda våtmarker och dammar 1 okt

Den 1 oktober arrangerar WRS tillsammans med Knivsta kommun en kunskapsdag och utbildning om skötsel av anlagda våtmarker och dammar. Dagen ingår i ett LOVA-finansierat projekt. Bland annat kommer det att göras studiebesök och diskuteras kring vanliga skötselproblem men också goda exempel. Här hittar du kunskapsdagens program. WRS jobbar mycket inom kunskapsspridning, utbildning, utredning och …

19
sep

Bland skyfall, cyklar och våtmarker på Åland

Förra veckan begav sig WRS österut för den årliga studieresan. Denna gång besökte vi Åland under tre lärorika, avslappnande och friska dagar! Multifunktionella våtmarker i Nabben Ögruppen ute i Östersjön hälsade oss välkomna redan den första dagen med ett ordentligt skyfall, lämpligt nog under vårt besök till gädd- och dagvattenvåtmarken i Nabben, Mariehamn. År 2017-2018 …

9
sep

Åtgärder i Angarssjöängen invigda!

Naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna kommun är en av Stockholms läns mest värdefulla fågelsjöar. Årligen kommer ca 17 000 besökare, framför allt fågelskådare, och hela 261 fågelarter har observerats där genom åren. Angarnssjöängen är en sänkt slättsjö som behöver återkommande restaurering för att inte växa igen. WRS fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen att utreda möjligheten att …

3
sep

Kärleksförklaring i Gotländsk våtmark

I somras blev våtmarken Kärrmansmyr på Gotland uppmärksammad av SVT. I ett filmklipp från ovan upptäcks en gigantisk kärleksförklaring mitt i våtmarken, som är skapad av markägaren Lars Jacobi. Detta följdes upp av ett ytterligare, lite mer allvarligt, reportage som diskuterade vattenbristen på ön och våtmarkers och myrars potential att bidra till lösningen på detta. …

28
aug

Caroline ny på WRS!

Nu efter sommarledigheten började Caroline Holm arbeta hos oss på WRS. Caroline är teknikagronom och civilingenjör i ekosystemteknik med inriktning på vattenfrågor. Hon har tidigare arbetat som utredningsingenjör med grundvatten-, dricksvatten- och  avloppsvattenfrågor på Uppsala Vatten och Avfall AB. Innan dess arbetade hon med kretsloppsteknik och enskilda avloppsanläggningar på JTI (numera RISE). Här hittar du …

26
aug

Dagvattenkurs i juridik och teknik 3-4 sept

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Jonas Andersson på WRS föreläser på kursen Juridik och teknik för dagvatten i Uppsala 3-4 september. Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning …

22
aug

Välkommen på frukostseminarium 6 sept!

WRS bjuder in till frukostseminarium den 6 september kl 8.00 med temat Uthålliga lösningar för små avlopp. Peter Ridderstolpe och Ebba af Petersens ger en uppdatering om: Markbaserad teknik och självrening i mark Sorterande lösningar för kretslopp och smittskydd Läs mer om vad vi kommer prata om här. Låter det intressant? Anmäl dig här!

4
jun

WRS-handlett mikroplastarbete är nu publicerat

Uppsala Vatten har nu publicerat sin mikroplaststudie för två reningsanläggningar för spillvatten och dagvatten. Under sommaren 2017 undersökte Uppsala Vatten förekomst och avskiljning av mikroplast i avloppsvatten för två större reningsanläggningar; Kungsängsverket (reningsverk för spillvatten) samt Kungsängsdammen (dagvattenanläggning). I studien agerade Robert Jönsson på WRS handledare och rådgivare till Yvonne Trinh som genomförde studien. Stickprover …

28
maj

Lakvattenanläggning vid Lundens deponi färdigbyggd

För två år sedan tog WRS fram en systemhandling och förprojektering av naturnära rening av lakvatten från en sluttäckt deponi på Lundens avfallsanläggning, Eda kommun. Nu har lakvattenanläggningen bestående av en översilningsyta och en tredelad våtmark färdigställts. Anläggningen besiktigades och togs i drift i januari 2019. Lakvattnet leds in till en damm, varifrån det pumpas …

21
maj

Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!

För tredje året i rad blir en av WRS medarbetare belönad med Uppsala kommuns uppsatsstipendium! Denna gång får Victoria Eriksson Russo pris för sitt examensarbete Mikroplast i behandlat lakvatten – en fallstudie med åtta avfallsanläggningar. Examensarbetet skrevs med handledning av Robert Jönsson och Daniel Stråe på WRS, ämnesgranskades av Martyn Futter vid institutionen för vatten …

13
maj

Studenter gör exjobb och kandidatarbete på WRS

WRS handleder just nu två studenter, Mattias och Johannes, inom deras uppsatsskrivning på universitetet. Mattias fokuserar på metallhalter i sediment i dagvattendammar medan Johannes undersöker läkemedelsavskiljning i spillvattenvåtmarker. Mattias skriver sitt kandidatarbete på WRS under våren. Han fokuserar sitt arbete på fyra dagvattendammar. Genom sedimentprovtagning, analys av befintliga data samt modellering undersöker han korrelation mellan …

Sida 1 av 12