Kategori Aktuellt

31
maj

Blodbristen är stor i sommar!

“Bara 3 av 100 personer är blodgivare. Ändå förväntar sig 100 av 100 personer att få blod vid olycka eller sjukdom.” Att springa ett lopp är inte hela lösningen på den blodbrist som finns i många län, inklusive Uppsala. Men vi vill ändå belysa och sponsra den livsviktiga blodgivningen! I går kväll sprang flera WRS:are …

29
maj

WRS köper kolkrediter

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 5 Klimatarbetet på WRS fortsätter! Medan vi aktivt arbetar med åtgärder för att minska våra utsläpp från den interna verksamheten har vi nu beslutat att köpa så kallade kolkrediter. Kolkrediterna köps genom att stötta initiativet Svensk Kolinlagring. Tillsammans med investerare arbetar Svensk Kolinlagring med svenska lantbrukare för att ställa om jordbruket …

2
maj

Studenter utvärderar potentiell klimatnytta i våtmarker

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 4 Som del av WRS klimatsatsning har vi nyligen fått förstärkning av ett härligt gäng engagerade studenter från Uppsala universitet och SLU. De går tredje året på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och ska skriva sitt kandidatarbete om nettoinbindning- och utsläpp av växthusgaser i återvätad torvmark i skogsmiljö. De kommer med …

24
apr

Studiebesök Gottsunda dagvattenpark 3 maj

WRS bjuder till till ett studiebesök för civilingenjörsstudenter i miljö- och vattenteknik i samarbete med WAVE – We Are W Engineers onsdag 3 maj kl. 17.30-19.00. Vi bjuder på en lättare middag (wrap) till de första 40 som gör en matanmälan. Gottsunda dagvattenpark är multifunktionell anläggning precis intill Hågadalens naturreservat som renar dagvattnet från stora …

11
apr

WRS förstärker med disputerad ekolog

Hej!  Jag heter Jasmina Sargac och började på WRS i april! Här kommer jag att arbeta med utredningar och projektledning inom naturvatten och våtmarker. Jag har en bakgrund som disputerad ekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Jag är expert inom sötvattenekosystem med fokus på markanvändningens – särskilt jordbrukets – påverkan på vattendragens ekosystem och …

3
apr

Pilotstudie om dagvattendammar ute!

Nu finns ny, färsk kunskap om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar! Under 2022 genomförde WRS i samarbete med SLU och Fyrisåns vattenförbund en pilotstudie med syftet att: få bättre kunskap om dagvattendammars förmåga att avskilja lösta respektive partikelbundna föroreningar (fosfor, metaller och polyaromatiska kolväten (PAH:er)) öka kunskapen om dagvattnets sammansättning och sambandet …

29
mar

Utbildning: Dimensionering och utformning av dagvattendammar (18 april)

Hur utformar vi dagvattendammar för alla de värden vi ofta vill att de ska medföra som rening, biologisk mångfald, effektiv skötsel? WRS medverkar i en heldagsutbildning för att besvara denna frågeställning. Kursen anordnas av Va-guiden och går av stapeln digitalt 18 april. Du kan läsa mer om kursen och anmäla dig på länken nedanför. Föreläsare …

27
mar

Karin gör praktik på WRS under våren

Nu har vi fått en praktikant till vårt kontor som kommer att jobba med oss under våren! Karin Halldin har studerat kandidatprogrammet i Biologi och miljövetenskap på SLU i Uppsala och samlar nu ihop kurser till en master i miljövetenskap. Som del av mastern läser hon därför en praktikkurs på avancerad nivå som gör att …

21
mar

Uppmärksamma Världsvattendagen 22 mars med oss!

Imorgon 22 mars är det Världsvattendagen. Hjälp oss att uppmärksamma vattnets värde och årets tema som är “påskynda omställningen”. Världsvattendagen har funnits sedan 1992 på initiativ av FN:s generalförsamling och har firats i Sverige sedan 2006. Dagen sprider information kring vattenfrågor och väcker engagemang för vattenrelaterade problem. Årets tema “accelerating change” uppmanar alla att ändra …

6
mar

Hälsningar från Stafettvasan

Soligt, varmt, semlor, medvind och lite skräp i spåren – så kan årets upplaga av Stafettvasan summeras! WRS ställde upp med ett lag som skidade de 9 milen från Sälen till Mora under fredagen. Klockan 5 på morgonen ringde klockan. Uppladdningen bestod av gröt, mackor, kaffe och diskussioner om dagvattenhantering på steniga öar på västkusten …

27
feb

Förstärkt kompetens om skyfall hos WRS

Vi kan glatt meddela att Jacob Källbom har börjat en anställning hos oss på WRS! Jacob skrev sitt examensarbete i civilingenjörsprogrammet för miljö- och vattenteknik hos oss under hösten 2022. Exjobbet avhandlade osäkerheter i infiltration av vatten i mark och hur detta påverkar modellresultatet vid skyfallsmodellering. Resultaten från Jacobs exjobb kommer att dyka upp på …

14
feb

Lärdomar från att anlägga en multifunktionell vattenpark

WRS har varit delaktig i alla tre av de multifunktionella vattenparker som byggs eller har byggts inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Nu har projektet samlat lärdomar och resultat från själva anläggningsfasen att ta del av! I de multifunktionella vattenparkerna står inte bara vattenrening i fokus. Syftet är även att gynna den biologiska mångfalden …

6
feb

Klimatavtryck – så här har vi räknat

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 3 För ett par månader sedan presenterade vi en samlad bild av företagets samlade utsläpp av växthusgaser. Nu kan du läsa om hur vi på WRS har gått tillväga för att inventera och beräkna växthusgasutsläpp från vår interna verksamhet. I PM: Klimatberäkning och redovisning för 2021 redovisas hur vi använt oss …

1
feb

Internationella våtmarksdagen 2 februari

Imorgon 2 februari firar vi den internationella våtmarksdagen. Den finns för att bevara våtmarker och belysa deras betydelse för oss människor och för ekosystemen. Vad passar bättre än att lyssna på inspirerande och informativa föreläsningar till exempel? Om du har missat att anmäla dig till WRS eget seminarium om dagvattenundersökningar kan du alltid fylla förmiddagen …

30
jan

Vi söker en erfaren uppdragsledare inom dagvatten

WRS söker nu dig med erfarenhet, intresse och engagemang för dagvattenfrågor! WRS är ett medarbetarägt konsultföretag med 22 anställda. Vi har korta beslutsvägar vilket gör det lätt att vara med och påverka arbetet och utvecklingen inom företaget. Vi tror på att skapa en stark gemenskap och det finns ett genuint miljöintresse hos företagets anställda. Låter …

Sida 1 av 22