Kategori Aktuellt

23
sep

Tack för en lyckad konferens om spillvattenvåtmarker!

Igår avslutades konferensen Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning med en uppskattad rundvandring i Ekeby våtmark, Eskilstuna. Under två dagar tog vi del av erfarenheter, presentationer, workshops och diskussioner kring: Erfarenheter från snart 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige Rening av mikroföroreningar i våtmarker Utländska erfarenheter av spillvattenvåtmarker Dammar och våtmarker för bevattning …

19
sep

Exjobb om spillvattenvåtmarker och fågelliv färdigt…

…och Adam har nu börjat på WRS! Vi kan presentera två glada nyheter. Den första är att Adam Engström Svanberg har presenterat och slutfört sitt examensarbete om spillvattenvåtmarker och fågelliv. Adam har undersökt möjligheterna att kombinera spillvattenrening i en våtmark med lämpliga miljöer för fåglar. Han tog först fram en checklista för utformning, drift, underhåll …

12
sep

Politiker, sluta bromsa klimatomställningen

Igår var det valdagen. Idag har vi partier som är vinnare, partier som är förlorare, kanske har vi en möjlig regering? Vem vet, denna text skrevs några dagar före valet. Oavsett parti och färg på kommande regering instämmer dock WRS med de 227 svenska företag som uppmanar politiker att sluta bromsa klimatomställningen. Denna uppmaning framfördes …

8
sep

15 september – Vattenbesparing i hobbyodling

Nästa vecka anordnar WRS tillsammans med Järlåsa bygdegård, hobbyodlare i Järlåsa och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling en kvällsföreläsning om vattenbesparing i hobbyodling. Under två timmar får du bland annat veta mer om: Det aktuella vattenläget Hur en tar hand om regnvattnet Hur en minskar sin vattenförbrukning Hur en bidrar till en bättre miljö Hur en …

6
sep

Våtmarkskonferens 21-22 sept – anmälan öppen!

Anmälan är nu öppen till tvådagarskonferensen med temat: Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning När: 21-22 september 2022 Var: Eskilstunas återbruksgalleria ReTuna (Folkestaleden 7) Dag 1 kommer vi att lyssna på erfarenheter från 30 år av spillvattenvåtmarker i Sverige, internationell omvärldsbevakning, identifierade kunskapsluckor och annat aktuellt relaterat till spillvattenvåtmarker. På kvällen blir det …

5
sep

Jacob skriver exjobb om skyfall i höst

Vi utvecklar vår kompetens kring skyfall. I höst kommer WRS att handleda en examensarbete för att djupdyka i vårt skyfallsarbete. Vi välkomnar Jacob Källbom till WRS! I höst kommer han att göra en skyfallskartering över Sala tätort i programvaran Hec-Ras. Fokus på arbetet kommer att ligga på att identifiera områden som riskerar att översvämmas och …

31
aug

Reduktionsfiske i Ramsjön vecka 36

Nu ska reduktionsfiske påbörjas för bättre vattenkvalitet i Ramsjön, Morgongåva! För ett par år sedan tog WRS fram åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjön och minska övergödningen. Reduktionsfiske är en av flera nödvändiga åtgärder. Under vecka 36 genomförs provfiske i Ramsjön. Redan på måndag 5 september påbörjas fisket och beräknas hålla på under tre …

26
aug

Vi hjälper er med biotopskydd, naturvärden och mer

Många städer i Sverige växer och bygger nytt. I samband med det stöter vi ibland på naturvärden som behöver tas hänsyn till. Även frågor kring markavvattning och markavvattningsföretag är vanligt förekommande. WRS har expertkompetens inom just dessa områden! WRS gör både dagvattenutredningar och grundvattenutredningar i samband med exempelvis nyexploatering och detaljplaneläggande. Vi har erfarenhet av …

22
aug

15 september – Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst. VA-guiden och WRS bjuder därför in till en kortare webbinarium om tillförselberäkningar för närsalter och föroreningar från avrinningsområden. Vad? Webbinarium: ”Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet” Var? …

30
jun

Glad sommar!

Vi på WRS vill önska er alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses utvilade efter den! Det är väldigt kul att vi ser ett fortsatt stort intresse och får många förfrågningar om projekt där vi behövs för att ta fram kunskap och åtgärdsförslag för naturnära rening av vatten, kretslopp, och naturvård. Vill ni …

27
jun

Välkomna Hilda och Sara!

Nu har vi fått två praktikanter till vårt kontor som kommer att jobba med oss under några veckor i sommar! Hilda Anderberg och Sara Svenda är båda civilingenjörsstudenter på Uppsala universitets program för miljö- och vattenteknik. De kommer att stötta oss i fältarbete, genomföra interna utvecklingsprojekt och få en inblick i hur det är att …

20
jun

Gåva till den pågående svältkatastrofen

Det pågår en global svältkatastrof som redan har påverkats negativt av klimatförändringar och Covid-19. Katastrofen har dessutom förvärrats av kriget i Ukraina som bland annat har lett till brist på spannmål i världen. Därför har WRS beslutat att donera pengar till Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser. WRS har tidigare under våren donerat pengar till …

13
jun

WRS miljömål

Visste du att WRS har egna miljömål som vi arbetar efter? De är framtagna utifrån våra nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sen har vi identifierat fem mål som vi på WRS jobbar lite extra med för att bidra till just dessa större mål. Det innebär att vi ska …

1
jun

I mål! Blodomloppet 2022

”Bara 3 av 100 personer är blodgivare. Ändå förväntar sig 100 av 100 personer att få blod vid olycka eller sjukdom.” Det citatet sammanfattar väldigt väl hur blodgivningen ser ut. I skrivande stund är det akut brist på blod i sex av åtta blodgrupper i Uppsala län. Att springa ett lopp är inte hela lösningen …

30
maj

WRS på hållbarhetsmässa

I onsdags deltog WRS på STUNS Stories. Det är ett koncept där studenter inom sina utbildningar på Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet reder ut företags och kommuners dagsaktuella hållbarhetsfrågor. Frågorna berör allt från el och vatten till hållbara samhällen. På WRS pratade vi om våra utmaningar kopplade till kretslopp och vattenkvalitet. Vi fick även se …

Sida 1 av 20