Kategori Aktuellt

10
jun

Vi tar fram konkreta vattenvårdsåtgärder

På WRS ser vi alltid till hela avrinningsområdet när vi jobbar med vatten. Det är viktigt att förstå hur enskilda åtgärder påverkar en sjö, ett vattendrag eller en havsvik och hur många åtgärder tillsammans kan vara betydelsefulla för hur ett vatten mår. Ofta behöver vi förstå vad som utgör den största påverkan på ett vatten …

10
jun

Forskning om våtmarksväxters klimatpåverkan

WRS deltar i forskningsprojektet Minimizing the climate footprint of river restoration (CLIMIPHY) som ska skapa och tillgängliggöra ny kunskap om våtmarksväxters klimatavtryck med syfte att kunna designa klimatvänliga restaureringar. Projektet genomförs av Uppsala universitet under 2024-2028 och finansieras av FORMAS. Vid restaurering av vattendrag och våtmarker etableras, planerat eller spontant, emersa och akvatiska växter i eller …

3
jun

Åtgärder för förbättrad hydromorfologi i staden

Många svenska städer är uppbyggda vid vattendrag, sjöar eller havsvikar. Det är också attraktivt att exploatera, bygga och bo vid vattnet. Samtidigt har städernas utbredning historiskt ofta skett på bekostnad av sämre hydromorfologi i våra vatten där livsvillkoren har försämrats för vattenlevande organismer. Nu har WRS tagit fram en exempelsamling för hur hänsyn kan tas …

27
maj

Gäddvåtmarker hjälper till att nå miljömålen

SVT Stockholm lyfter fram Hemmesta sjöäng på Värmdö som ett exempel för att kunna nå flera av de nationella miljömålen. Våtmarken finns med i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för att nå de 16 nationella miljömålen till år 2030. Hemmesta sjöäng bidrar med både ökad biologisk mångfald, rening av dagvatten och minskad övergödningen. Länsstyrelsen pekar ut våtmarker som …

20
maj

Sunds våtmark får miljöpris!

Vi kan glädjande meddela att Sunds samfällighetsförening har fått årets miljöpris 2024 av Trosa kommun för sin satsning på en spillvattenvåtmark! WRS har både tagit fram en förstudie för våtmarken och sedan projekterat och agerat projektstöd vid anläggande. Motiveringen till miljöpriset lyder: Sunds samfällighetsförening har utsetts till vinnare av Trosa kommuns Miljöpris 2024 för sin …

13
maj

WRS gestaltar både land- och vattenmiljöer

WRS har lång erfarenhet av att arbeta med utformning av vattenmiljöer, natur- och rekreationsområden. Genom att inkludera gestaltningsvärden i våra projekt tar vi ansvar för att skapa attraktiva och funktionella utrymmen som möter människors unika behov och samtidigt minimerar påverkan på ekosystem och främjar biologisk mångfald. Vi är experter på gestaltning, projektering och skötsel av …

6
maj

Sjörestaurering på gång!

Den första entreprenadsfasen av restaureringen av Helgösjön har avslutats och cirka en tredjedel av markarbetena är nu utförda. Nu är det paus för att ta hänsyn till groddjur och fåglarna som redan har hittat de nya habitaten. Se vår korta film på en minut längre ner! Den tidigare cirka 43 hektar stora, men nu nästan …

29
apr

Åtgärdsarbete vid vattenmiljöer

Frida Hermanson deltog i förra veckan på ett seminarium om åtgärdsarbete vid vattenmiljöer i Trelleborg anordnat av Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne, Sportfiskarna och Leader Söderslätt. Ett givande seminarium med en vandring längs Ståstorpsån där vattenåtgärder anlagts för biologiska mångfald, minskad övergödning, minskad risk för översvämning samt för förbättrade förutsättningar för fiske och rörligt …

24
apr

Johanna förstärker WRS Malmö-kontor!

Johanna Jönsson är vårt senaste tillskott till WRS. Hon har nu hunnit arbeta ett par månader på WRS nu och blivit varm i kläderna bland dagvattenutredningar och åtgärdsprogram. Vi önskar Johanna varmt välkommen till oss! Johanna förstärker WRS i frågor som rör dagvatten, beräkningar, modeller, lokala åtgärdsprogram och mycket mer. Hon har en bakgrund som …

15
apr

8 maj: Skötsel av dagvattendammar (webbinarium)

Vad? Skötsel av dagvattendammar Var? Webbinarium När? 8 maj kl. 10.00-11.00 Anmälan görs på VA-guidens hemsida senast 3 maj Kostnad: Gratis för VA-guidens medlemmar inom dagvatten. Ej medlem: 1 000 kr exkl. moms. VA-guiden i samarbete med WRS bjuder in till ett webbinarium om skötsel av dagvattendammar. Astrid Berglund och Adam Engström Svanberg på WRS kommer …

8
apr

WRS har fortsatt mycket nöjda kunder

Grafen visar betygen de senaste tio åren på påståendet “Ditt samlade omdöme om oss som leverantör”. WRS har en bred och varierad kundbas, som omfattar allt från privatpersoner till kommuner och internationella företag. Under 2023 genomförde vi över 200 projekt åt 130 olika kunder som i snitt gav oss betyget 4,7 av 5! Efter genomfört …

2
apr

25 april: Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten

Vad? Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten Var? Webbinarium När? 25 april kl. 10.00-11.00 Anmälan görs på VA-guidens hemsida senast 22 april Kostnad: Gratis för VA-guidens medlemmar inom dagvatten. Ej medlem: 1 000 kr exkl. moms. VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten …

25
mar

WRS projekterar Nosabyvikens våtmarksområde i Kristianstad

WRS har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att detaljprojektera ett stort våtmarkssystem i Kristianstad. Syftet med våtmarkssystsemet är att fördröja och rena dagvatten samtidigt som det ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde. Området ligger idag på och omkring en före detta golfklubb. Totalt kommer tre sammanbundna våtmarker anläggas under en fyraårsperiod på mestadels kommunal …

18
mar

Dagvattendammar kan vara biodiversitet-hotspots!

Även små dagvattendammar i urbana områden kan livnära många arter om de har stor flikighet! Detta visar ett nytt examensarbete som WRS har handlett. Under 2023 har Elias Budweg skrivit sitt examensarbete Dagvattendammar som biodiversitet-hotspots? – En studie av 19 dammar i Mälardalen med handledning av Dimitry van der Nat på WRS. Elias undersökte 19 …

11
mar

Nytt examensarbete om dagvattenhantering på kvartersmark!

Studenterna Hannah Cronblad och Daniel Fernberg skriver sitt examensarbete under våren 2024 på WRS, som del av deras utbildning till landskapsingenjörer. Syftet med examensarbetet är att sammanställa och diskutera erfarenheter från inblandade aktörer i byggprocesser kring hållbara dagvattenlösningar på kvartersmark. De ska även undersöka hur utvalda lagförslag från Regeringskansliets utredning En enklare hantering av vattenfrågor …

Sida 1 av 25