Kontakt

Adam Engström Svanberg

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, våtmarker
adam(at)wrs.se
Mob. 070-228 46 50

Daniel Stråe

Fil. mag. Markvetenskap

Områdesansvarig lakvatten. Dagvatten, naturvatten
daniel.strae(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 45
Mob. 073-974 60 55

Frida Hermanson

Tjänstledig. Fil. mag. Biologi

Naturvård och skötsel, naturvatten

Jenny Näslund

Masterexamen Biologi

Dagvatten, naturvatten
jenny.naslund(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 12
Mob. 070-747 00 77

Lukas Rehn

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, skyfall, naturvatten
lukas(at)wrs.se
Mob. 070-464 00 51

Preetam C. Hernefeldt

Miljökemi Dr.

Lakvatten, dagvatten, sediment
preet.c.hernefeldt (at)wrs.se
Tel. 018-777 15 14
Mob. 073-025 30 26

Victoria Eriksson Russo

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, naturvatten, projektering
victoria(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 17
Mob. 076-209 61 31

Astrid Berglund

Landskapsarkitekt

Dagvatten, naturvatten, gestaltning, projektering
astrid(at)wrs.se
Mob. 070-621 03 93

Dimitry van der Nat

Ekologi Dr.

Områdesansvarig naturvatten. Dagvatten
dimitry(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 46
Mob. 076-777 70 98

Hannes Öckerman

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Lakvatten, dagvatten, naturvatten
hannes(at)wrs.se
Mob. 073-383 37 88

Jonas Andersson

Agronom

VD
Dagvatten, spillvatten, naturvatten
jonas(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 42
Mob. 070-665 24 06

Maja Granath

Agronom

Områdesansvarig spillvatten. Kretslopp, dagvatten
maja(at)wrs.se
Mob. 076-027 42 02

Robert Jönsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, naturvatten, sediment, projektering
robert(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 15
Mob. 070-777 42 82

Anders Fredricsson

Styrelseordförande


anders(at)wrs.se
Mob. 073-722 53 88

Barbro Beck-Friis

Agronomie Dr.

Naturvatten, dagvatten, naturvård och skötsel
barbro(at)wrs.se
Tel. 018-10 48 12
Mob. 070-645 81 18

Ebba af Petersens

Agronom

Spillvatten, kretslopp
ebba.af.petersens (at)wrs.se
Tel. 018-17 45 44
Mob. 070-832 27 55

Jacob Källbom

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Skyfall, dagvatten
jacob(at)wrs.se
Tel. 070-777 00 11

Jonathan Arnlund

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Områdesansvarig dagvatten och skyfall. Vattenförsörjning, lakvatten
jonathan(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 47
Mob. 076-023 56 76

Malin Smith

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, klimatfrågor, internationellt, projektering
malin(at)wrs.se
Mob. 076-025 05 10

Tova Forkman Fahlgren

Föräldraledig. Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Områdesansvarig spillvatten, dagvatten

Caroline Holm

Föräldraledig. Agronom och civ. ing. Ekosystemteknik

Vattenhushållning, vattenförsörjning, spillvatten, dagvatten

Emma Nyholm

Examensarbetare

Undersökning av reningsfunktionen i svenska spillvattenvåtmarker
eemmanyholm (at)gmail.com

Jenny Bond

Administratör


jenny.bond(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 43

Linus Halvarsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, naturvatten, spillvatten, projektering
linus(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 16
Mob. 070-691 55 61

Peter Ridderstolpe

Tekn. lic. Ekologi Innovatör

Spillvatten, lakvatten, naturvatten
peter.ridderstolpe (at)wrs.se
Tel. 018-17 45 41
Mob. 070-550 36 15

Tove Gannholm

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, naturvatten
tove(at)wrs.se
Mob. 070-447 03 38

Nära samarbetspartners

Kåre Lagerquist

Byggnadsingenjör, VAP

Kåre arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggningar.
kare.lagerquist(at)vap.se

Sofia Eskilsdotter

Landskapsarkitekt, SEs landskap och Lärare, SLU

Sofia arbetar med växtgestaltning, växtbäddskonstruktioner och skötselfrågor.
sofia(at)eskilsdotter.se

Jonas Christensen

Miljöjurist, Ekolagen

Jonas har en bred miljörättslig kompetens. Under senare år har han ägnat mycket tid åt dagvattenjuridik, enskilda avlopp och frågor kopplade till VA-planering.
jonas(at)ekolagen.se

Kjell Melin

Mätingenjör, KM Mätkonsult

Arbetar med geodetisk mätning, kartering, mängdberäkning.
kjell(at)km-matkonsult.se