Kontakt

Barbro Beck-Friis

AgrD

Våtmarker, kretslopp.
Projektledare
VD Mullfilterbolaget
barbro(at)wrs.se
Tel. 018-10 48 12
Mob. 070-645 81 18

Ebba af Petersens

Agronom

Små avlopp, kretslopp, VA-planering, utbildning. Utredare.
ebba.af.petersens(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 44
Mob. 070-832 27 55

Jonas Andersson

Agronom, VD

Dag- och spillvatten, dammar och våtmarker. Utredare, projektör.
jonas(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 42
Mob. 070-665 24 06

Preetam C. Hernefeldt

Miljökemi. Dr.

Lakvatten, vattenkemi, limnologi, geokemi, förorenad sediment, mark och vatten. Utredare.
preet(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 14
Mob. 073-025 30 26

Victoria Eriksson Russo

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten. Utredare.
victoria(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 17
Mob. 076-209 61 31

Caroline Holm

Agronom, civ. ing. ekosystemteknik

Spillvatten, grundvatten. Utredare.
caroline(at)wrs.se
Mob. 076-713 30 00

Frida Hermanson

Biolog

Naturvård, naturvatten, skötsel bete/slåtter/våtmark. Projektledare, utredare.
frida(at)wrs.se
Tel. 018-7771513
Mob. 070-228 46 50

Linus Halvarsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, naturvatten, spillvatten. Utredare.
linus(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 16
Mob. 070-691 55 61

Robert Jönsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, naturvatten. Utredare.
robert(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 15
Mob. 070-777 42 82

Ylva Stenström

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten. Utredare.
ylva(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 12
Mob. 070-747 00 77

Daniel Stråe

Fil. mag. Markvetenskap

Lakvatten, dagvatten. Utredare, projektör.
daniel.strae(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 45
Mob. 073-974 60 55

Hannes Öckerman

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, lakvatten, naturvatten. Utredare.
hannes(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 40
Mob. 073-383 37 88

Maja Granath

Agronom

Dagvatten, små avlopp, kretslopp. Utredare.
maja(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 47
Mob. 076-027 42 02

Sofia Åkerman

Fil. mag. Biologi

Dagvatten, dammar, vattenverksamhet, tillståndsansökningar och MKB. Utredare.
sofia(at)wrs.se
Mob. 070-621 03 93

Anders Fredricsson

Styrelseordförande


anders(at)wrs.se
Mob. 073-722 53 88

Dimitry van der Nat

Ekol. Dr.

Dagvatten, våtmarker. Utredare, projektör.
dimitry(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 46
Mob. 076-777 70 98

Jenny Bond

Administratör


jenny.bond(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 43

Peter Ridderstolpe

Ekolog, processtekniker

Ekologisk sanitet, spill- och dagvatten, rådgivning. Projektör, innovatör.
peter.ridderstolpe(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 41
Mob. 070-550 36 15

Tova Forkman Fahlgren

Föräldraledig.

Dag- och spillvatten, små avlopp. Utredare.

Johannes Randefelt

Examensarbetare

Spillvattenvåtmarkers reningseffekt på aktiva läkemedelssubstanser - en studie under sommarförhållanden
johannes.randefelt(at)gmail.com

Nära samarbetspartner

Bo Olofsson

Professor på institutionen för mark och vattenteknik, KTH

Bosse forskar inom miljögeologi- och grundvattenfrågor.
boolof(at)kth.se

Göran Hanson

Hydrogeolog, Blombergsson & Hanson HB

Göran arbetar med geologi- och grundvattenfrågor, dricksvattenförsörjning och skydd av vattentäkter.
goran.hanson.ekero(at)gmail.com

Jonas Christensen

Miljöjurist, Ekolagen

Jonas har en bred miljörättslig kompetens. Under senare år har han ägnat mycket tid åt dagvattenjuridik, enskilda avlopp och frågor kopplade till VA-planering.
jonas(at)ekolagen.se

Kjell Melin

Mätingenjör, KM Mätkonsult

Arbetar med geodetisk mätning, kartering, mängdberäkning.
kjell.melin(at)telia.com

Kåre Lagerquist

Byggnadsingenjör, VAP

Kåre arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggningar.
kare.lagerquist(at)vap.se

Lars Hylander

AgrD, Docent, Lantbrukare

Små avlopp, biokol, kretslopp utan miljögifter, miljöanalys.
Nakano.Hylander(at)telia.com

Per-Olof Johansson

Hydrogeolog, Artesia och docent i mark- och vattenresurser, KTH

P-O jobbar med grundvattenfrågor som rör vattenförsörjning särskilt konstgjord grundvattenbildning, sårbarhet, skydd och förorening.
per-olof.johansson(at)artesia.se

Sofia Eskilsdotter

Landskapsarkitekt, SEs landskap och Lärare, SLU

Sofia arbetar med växtgestaltning, växtbäddskonstruktioner och skötselfrågor.
sofia(at)eskilsdotter.se