Kontakt

Adam Engström Svanberg

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, våtmarker
adam(at)wrs.se
Mob. 0701-55 11 55

Daniel Stråe

Fil. mag. Markvetenskap

Områdesansvarig lakvatten. Dagvatten, naturvatten
daniel.strae(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 45
Mob. 073-974 60 55

Hannes Öckerman

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Lakvatten, dagvatten, naturvatten
hannes(at)wrs.se
Mob. 073-383 37 88

Jenny Näslund

Masterexamen Biologi

Dagvatten, naturvatten
jenny.naslund(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 12
Mob. 070-747 00 77

Linus Halvarsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, naturvatten, spillvatten, projektering
linus(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 16
Mob. 070-691 55 61

Preetam C. Hernefeldt

Miljökemi Dr.

Lakvatten, dagvatten, sediment
preet.c.hernefeldt (at)wrs.se
Tel. 018-777 15 14
Mob. 073-025 30 26

Tove Gannholm

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, naturvatten
tove(at)wrs.se
Mob. 070-447 03 38

Astrid Berglund

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Dagvatten, naturvatten, gestaltning, projektering
astrid(at)wrs.se
Mob. 070-621 03 93

Dimitry van der Nat

Ekologi Dr.

Områdesansvarig naturvatten. Dagvatten
dimitry(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 46
Mob. 076-777 70 98

Jacob Källbom

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Skyfall, dagvatten
jacob(at)wrs.se
Mob. 070-777 00 11

Johanna Jönsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten
johanna(at)wrs.se
Mob. 0760-34 51 23

Lukas Rehn

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, skyfall, naturvatten
lukas(at)wrs.se
Mob. 070-464 00 51

Robert Jönsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, naturvatten, sediment, projektering
robert(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 15
Mob. 070-777 42 82

Victoria Eriksson Russo

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, naturvatten, projektering
victoria(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 17
Mob. 076-209 61 31

Barbro Beck-Friis

Agronomie Dr.

Naturvatten, dagvatten, naturvård och skötsel
barbro(at)wrs.se
Tel. 018-10 48 12
Mob. 070-645 81 18

Ebba af Petersens

Agronom

Spillvatten, kretslopp
ebba.af.petersens (at)wrs.se
Tel. 018-17 45 44
Mob. 070-832 27 55

Jasmina Sargac

Ekologi Dr.

Naturvatten, våtmarker
jasmina(at)wrs.se
Mob. 072-302 31 19

Jonas Andersson

Agronom

VD
Dagvatten, spillvatten, naturvatten
jonas(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 42
Mob. 070-665 24 06

Maja Granath

Agronom

Områdesansvarig spillvatten. Kretslopp, dagvatten
maja(at)wrs.se
Mob. 076-027 42 02

Sara Svenda

Examensarbetare

Kontinuerlig turbiditets- och flödesmätning som metod för beräkning av föroreningstransport och avskiljning
sarasvenda1(at)gmail.com

Anders Fredricsson

Styrelseordförande


anders(at)wrs.se
Mob. 073-722 53 88

Caroline Holm

Agronom och civ. ing. Ekosystemteknik

Vattenhushållning, vattenförsörjning, spillvatten, dagvatten
caroline(at)wrs.se
Mob. 076-713 30 00

Frida Hermanson

Fil. mag. Biologi

Naturvård och skötsel, naturvatten
frida(at)wrs.se
Mob. 070-228 46 50

Jenny Bond

Administratör


jenny.bond(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 43

Jonathan Arnlund

Föräldraledig. Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Områdesansvarig dagvatten och skyfall. Vattenförsörjning, lakvatten

Malin Klöfverskjöld

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, klimatfrågor, internationellt, projektering
malin(at)wrs.se
Mob. 076-025 05 10

Tova Forkman Fahlgren

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Områdesansvarig dagvatten och skyfall. Spillvatten, dagvatten.
tova(at)wrs.se
Mob. 070-744 23 34

Nära samarbetspartners

Peter Ridderstolpe

Miljökonsult, innovatör

Peter har en grund som Tekn. lic. Ekologi och har arbetat i över 35 års tid med tekniska våtmarker för rening av vatten, kretslopp, VA-planering och små avlopp.
peter.ridderstolpe (at)gmail.com

Kjell Melin

Mätingenjör, KM Mätkonsult

Arbetar med geodetisk mätning, kartering, mängdberäkning.
kjell(at)km-matkonsult.se

Jonas Christensen

Miljöjurist, Ekolagen

Jonas har en bred miljörättslig kompetens. Under senare år har han ägnat mycket tid åt dagvattenjuridik, enskilda avlopp och frågor kopplade till VA-planering.
jonas(at)ekolagen.se

Kåre Lagerquist

Byggnadsingenjör, VAP

Kåre arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggningar.
kare.lagerquist(at)vap.se

Sofia Eskilsdotter

Landskapsarkitekt, Eskilsdotter Landskap och Lärare, SLU

Sofia arbetar med växtgestaltning, växtbäddskonstruktioner och skötselfrågor.
sofia(at)eskilsdotter.se