Kontakt

Barbro Beck-Friis

Agronomie Dr.

Naturvatten, dagvatten, naturvård och skötsel.
barbro(at)wrs.se
Tel. 018-10 48 12
Mob. 070-645 81 18

Caroline Holm

Agronom och civ. ing. Ekosystemteknik

Spillvatten, vattenförsörjning, vattenhushållning.
caroline(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 11
Mob. 076-713 30 00

Daniel Stråe

Föräldraledig. Fil. mag. Markvetenskap

Lakvatten, dagvatten, naturvatten.

Dimitry van der Nat

Ekologi Dr.

Dagvatten, naturvatten.
dimitry(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 46
Mob. 076-777 70 98

Ebba af Petersens

Agronom

Spillvatten, utbildningar.
ebba.af.petersens (at)wrs.se
Tel. 018-17 45 44
Mob. 070-832 27 55

Frida Hermanson

Biolog

Naturvård och skötsel, naturvatten.
frida(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 13
Mob. 070-228 46 50

Hannes Öckerman

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, lakvatten, naturvatten, föreläsningar.
hannes(at)wrs.se
Mob. 073-383 37 88

Jenny Bond

Administratör


jenny.bond(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 43

Jenny Näslund

M.Sc. Biologi

Dagvatten, naturvatten.
jenny.naslund(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 12
Mob. 070-747 00 77

Jonas Andersson

Agronom

VD. Dagvatten, spillvatten, naturvatten, föreläsningar.
jonas(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 42
Mob. 070-665 24 06

Jonathan Arnlund

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, lakvatten, vattenförsörjning.
jonathan(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 47
Mob. 076-023 56 76

Linus Halvarsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, naturvatten, spillvatten, projektering.
linus(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 16
Mob. 070-691 55 61

Maja Granath

Agronom

Dagvatten, spillvatten.
maja(at)wrs.se
Mob. 076-027 42 02

Malin Smith

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, klimatfrågor, internationellt.
malin(at)wrs.se
Mob. 076-025 05 10

Peter Ridderstolpe

Tekn. lic. Ekologi

Innovatör. Spillvatten, lakvatten, naturvatten.
peter.ridderstolpe (at)wrs.se
Tel. 018-17 45 41
Mob. 070-550 36 15

Preetam C. Hernefeldt

Miljökemi Dr.

Lakvatten, naturvatten, dagvatten, sediment.
preet.c.hernefeldt (at)wrs.se
Tel. 018-777 15 14
Mob. 073-025 30 26

Robert Jönsson

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, naturvatten, sediment, projektering.
robert(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 15
Mob. 070-777 42 82

Sofia Åkerman

Fil. mag. Biologi

Dagvatten, miljöjuridik.
sofia.akerman(at)wrs.se
Mob. 070-621 03 93

Tova Forkman Fahlgren

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten.
tova(at)wrs.se
Mob. 070-744 23 34

Victoria Eriksson Russo

Civ. ing. Miljö- och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten, projektering.
victoria(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 17
Mob. 076-209 61 31

Anders Fredricsson

Styrelseordförande


anders(at)wrs.se
Mob. 073-722 53 88

Nära samarbetspartner

Bo Olofsson

Professor på institutionen för mark och vattenteknik, KTH

Bosse forskar inom miljögeologi- och grundvattenfrågor.
boolof(at)kth.se

Göran Hanson

Hydrogeolog, Blombergsson & Hanson HB

Göran arbetar med geologi- och grundvattenfrågor, dricksvattenförsörjning och skydd av vattentäkter.
goran.hanson.ekero (at)gmail.com

Jonas Christensen

Miljöjurist, Ekolagen

Jonas har en bred miljörättslig kompetens. Under senare år har han ägnat mycket tid åt dagvattenjuridik, enskilda avlopp och frågor kopplade till VA-planering.
jonas(at)ekolagen.se

Kjell Melin

Mätingenjör, KM Mätkonsult

Arbetar med geodetisk mätning, kartering, mängdberäkning.
kjell.melin(at)telia.com

Kåre Lagerquist

Byggnadsingenjör, VAP

Kåre arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggningar.
kare.lagerquist(at)vap.se

Lars Hylander

AgrD, Docent, Lantbrukare

Små avlopp, biokol, kretslopp utan miljögifter, miljöanalys.
nakano.hylander (at)telia.com

Per-Olof Johansson

Hydrogeolog, Artesia och docent i mark- och vattenresurser, KTH

P-O jobbar med grundvattenfrågor som rör vattenförsörjning särskilt konstgjord grundvattenbildning, sårbarhet, skydd och förorening.
per-olof.johansson (at)artesia.se

Sofia Eskilsdotter

Landskapsarkitekt, SEs landskap och Lärare, SLU

Sofia arbetar med växtgestaltning, växtbäddskonstruktioner och skötselfrågor.
sofia(at)eskilsdotter.se