Om SwedEnviro

”En grupp konsulter som är trötta på att ge bort sina kunskaper slår sig ihop. Eller, om man vill vända och vrida på resonemanget, en samordning av djup kunskap inom miljöfrågor blir till djup och bred kunskap.”

Så beskrev Erik Winnfors nätverket SwedEnviro i tidningen Cirkulation 1998. SwedEnviro Consulting group bildades samma år av Sten-Åke Carlsson (Vattenresurs AB), Jan Wijkmark och Mats Johansson (Verna Ekologi och Miljökonsult AB), Jonas Andersson och Peter Ridderstolpe (WRS AB) samt Ola Palm (Palm Enviro). Förtagens gemensamma nämnare var spetskompetens inom miljöområdet och ett grundmurat miljöengagemang.

Under 2000-talet breddades nätverket med kompetens inom bl.a. ekologisk matproduktion, kretsloppsfrågor, avfallshantering och miljörätt. I takt med att de ingående företagen växte i storlek så minskade behovet av ett formaliserat nätverk. I början av 2010-talet lades det formella nätverket ner, men det informella kvarstår. En stor samling kompetenta människor som fortsätter att samarbeta.

De företag som tidigare ingick i nätverket och fortfarande är aktiva hittar du länkar till här: