Våra engagemang

VA-guiden
WRS äger företaget VA-guiden AB, tillsammans med företagen Ecoloop och Bild & Kultur AB. VA-guiden AB är bolaget som driver undersidorna Små avlopp, Dagvatten och VA-planering (f.d. Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden) och den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Guidens hemsida och undersidor är navet i verksamheten. Medlemmarna kan också utbyta erfarenheter genom att delta i workshops, studiebesök och seminarier som arrangeras av de olika guiderna. Ursprunget till VA-guiden var avloppsguiden.se som startades 2004 av WRS, Ecoloop och Bild & Kultur. Först drevs avloppsguiden som en bifirma till WRS, men sedan 2008 är det ett eget bolag.
Läs mer på:
VA-guiden
Avloppsguiden
Vatten Avlopp Kretslopp
VA-guiden
VAK Vatten Avlopp Kretslopp

Våtmarksguiden
Våtmarksguiden är en hemsida som vi driver i egen regi. Den fungerar som kunskapsbank och inspirationskälla för våtmarksanläggare. Hemsidan har producerats av Jonas Andersson, WRS och Sören Eriksson, Hushållningssällskapet, och finansierats av länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. EU, tillsammans med Svenska staten, har genom den Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling bidragit med pengar till projektet.

Syftet med våtmarksguiden är att samla goda exempel om hur man anlägger och sköter en våtmark. Utöver information om själva anläggningarna finns också kontaktuppgifter för dem som vill göra studiebesök.
Läs mer på Våtmarksguiden

Våtmarksguiden

Mullfilterbolaget
Mullfilterbolaget Sverige AB säljer och installerar BDT-avlopp för det enkla sommarboendet. BDT är en förkortning för bad-, disk- och tvättvatten. Mullfiltertekniken är en biologisk lösning för rening och lokal bortledning av BDT-vatten. Lösningen fungerar även på delvis bergiga tomter, öar och på platser med begränsad framkomlighet. Tekniken klarar miljökraven, behöver ingen slamtömning och kräver bara grunda grävarbeten.

Mullfilterlösningen är utvecklad av Peter Ridderstolpe, WRS, som under många år arbetat med teknikutveckling av BDT-avlopp. För närvarande finns många godkända mullfilteranläggningar för sommarstugor i ett flertal kommuner. Barbro Beck-Friis är VD för Mullfilterbolaget Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till WRS.

Läs mer på Mullfilterbolaget

mullfilterbolaget

Toaletter utan gränser
Toaletter Utan Gränser är en ideell förening som hjälper privatpersoner och företag att medfinansiera toaletter i utvecklingsländer.  WRS är en av föreningens partners, och bidrar ekonomiskt till att stötta föreningens verksamhet och till att fler toaletter byggs.

Läs mer och skänk en toalett på Toaletter utan gränser

toaletterutangranser

Internationella stödprojekt
WRS har sedan starten deltagit i flera olika stödprojekt internationellt. På uppdrag av bland annat Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, EU, Global Water Partnership, EcoSanRes och Exportrådet har vi deltagit och deltar i  projekt i bl.a. Sydafrika, Filippinerna, Botswana och Brasilien. I Botswana tillämpades Öppen VA-planering, en metod som WRS har utvecklat för att utreda lämpligt VA-system för ett område.

Rent Dagvatten
WRS samarbetar med företagsgruppen Rent Dagvatten kring bl.a. utbildningar. Läs mer på Rent Dagvatten

Rent Dagvatten_logga_240