Lakvatten

WRS hjälper kommuner, privata avfallsbolag och andra aktörer med hantering av lakvatten och avrinning från deponier, avfallsanläggningar, bergtäkter med mera.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

  • Bedömning av miljöpåverkan, recipientpåverkan och skyddsbehov med hänsyn till recipientens miljökvalitetsnormer och akvatiska ekosystem
  • Framtagande av förslag på lämpliga skyddsåtgärder för lakvatten, dagvatten, släckvatten och avrinning från skyddsskikt
  • Förstudier, utformning och projektering av behandlingsanläggningar
  • Upprättande av program för egen- och utsläppskontroll
  • Myndighetskontakter samt hantering av anmälnings- och tillståndsärenden

För nitrifikation av ammoniumrika lakvatten rekommenderar vi den enkla och billiga tekniken vi kallar pulsvis översilning. Det finns idag ett tiotal lakvattenreningsanläggningar i landet som använder sig av tekniken. Som komplement för denitrifikation och polering är våtmarker ofta intressanta att överväga. Ett annat bra behandlingsalternativ är bevattning av energigröda.

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

Se även vår lista med referensprojekt för lakvattenhantering.

Lakvatten

Projekt inom Lakvatten