Lakvatten

WRS hjälper kommuner, privata avfallsbolag och andra aktörer med hantering och behandling av lakvatten från deponier, från masshantering vid kross- och bergtäkter och omlastningsplatser vid hamnar m.m.

Vi utför tjänster inom följande områden:

  • Bedömning av miljöpåverkan och skyddsbehov
  • Förslag på lämpliga skyddsåtgärder
  • Design och projektering av reningsanläggningar
  • Utformning av program för egenkontroll

Vi har utvecklat tekniken ”pulsvis översilning” för kväverening. Metoden har visat sig vara mycket robust och kostnadseffektiv. Idag finns i Sverige ett tiotal fullstora lakvattenreningsanläggningar som är baserade på denna metod.

Se lista med referensprojekt för lakvattenhantering.

 

Lakvatten

Projekt inom Lakvatten