Löts våtmark – förstudie och detaljprojektering

Projekt: Förstudie och projektering av Våtmark vid Löts avfallsanläggning
Uppdragsgivare: SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB)
År: 2013-2019
Kontakt: Robert Jönsson

SÖRAB har önskat ytterligare rening av lakvattnet från Löts avfallsanläggning i Vallentuna. Under 2013–2014 gjorde WRS en förstudie för att utreda möjligheterna för en våtmark. Förslagen mottogs positivt och under sommaren 2018 fick WRS även uppdraget att detaljprojektera våtmarken. Resultatet av projekteringen blev en planritning, ett antal sektionsritningar samt en teknisk beskrivning. Under 2019 anlades den cirka en hektar stora våtmarken, där WRS deltog som projektledarstöd och tog fram relationsritningar för anläggandet.

Våtmarken är utformad med en djupare zon vid inloppet för sedimentering av större partiklar. Djupzonen följs av en grund filterhylla där vattnet ska filtreras genom tät vegetation. Vattnet passerar därefter genom ett 250 meter långt och 0,4 meter djupt parti som utgör huvuddelen av våtmarken innan det når en avslutande spegelyta och en stensatt utloppsbäck. Som del i arbetet har WRS även tagit fram en växtetableringsplan med förslag till sådd och plantering av växter i våtmarken.

Under hösten 2019 lät SÖRAB filma våtmarken från ovan (Youtube)

Foto: (c) Peter Steen, Studio Toivo AB

Kategori: ,