Löts våtmark – förstudie och detaljprojektering

Projekt: Förstudie och projektering av våtmark vid Löts avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB)
År: 2013-2019
Kontakt: Robert Jönsson

SÖRAB har önskat ytterligare rening och efterpolering av lakvattnet från Löts avfallsanläggning i Vallentuna. Redan 2013–2014 gjorde WRS en förstudie för att utreda möjligheterna för en våtmark. Förslagen mottogs positivt och under sommaren 2018 gavs WRS uppdraget att detaljprojektera våtmarken. Under 2019 anlades så den cirka en hektar stora våtmarken

Våtmarken är utformad med en djupare zon vid inloppet för sedimentering av större partiklar. Djupzonen följs av en grund filterhylla där vattnet filtreras genom tät vegetation. Vattnet passerar därefter genom ett större våtmarksområde innan det når ett grundare parti med en avslutande spegelyta och en stensatt utloppsbäck.

WRS projektering resulterade i en planritning, ett antal sektionsritningar, en teknisk beskrivning, samt AMA och BAS-P. Under anläggandet deltog WRS som projektledarstöd och tog fram relationsritningar. Dessutom tog WRS fram en växtetableringsplan med förslag till sådd och plantering av växter i våtmarken.

Under hösten 2019 lät SÖRAB filma våtmarken från ovan (Youtube)

Foto: (c) Peter Steen, Studio Toivo AB

Kategori: