Gråvatten- och dagvattenhantering i katastrofsituationer

Projekt: Greywater management and management of excess water in emergency situations
Uppdragsgivare: Svenska Röda Korset
År: 2017-2018
Kontakt: Maja Granath

I katastrofsituation blandas ofta olika typer av vatten, till exempel relativt rent vatten från vattenutlämningsplatser med dagvatten och BDT-vatten. WRS har tagit fram en guide för hur dagvatten, överskottsvatten och BDT-vatten kan hanteras i katastrofsituationer.

Ett första steg är att genomföra en översiktlig planering utifrån de lokala förhållandena med fokus på hur hela området kan dräneras. Därefter ges olika förslag på hur rent överskottsvatten kan hanteras för exempelvis bevattning, samt enkla, robusta tekniker för rening av BDT-vatten.

Illustration: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: , ,