Om WRS

WRS är ett konsultföretag som grundades i dess nuvarande form i slutet av 1990-talet med gedigen kunskap inom spillvatten-, lakvatten- och dagvattenhantering. Vi är stolta över att kunna uppvisa många projekt med nöjda kunder och omvittnad miljönytta som resultat. Vi eftersträvar ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar till nytta för både kund och samhälle. Vi driver projekt från analys- och idéstadiet till projektering, genomförande och idrifttagning av färdig anläggning.

  • Vi har spetskompetens inom förebyggande tekniker som källsorterande avlopp, lokalt omhändertagande av dagvatten och rening av vatten med naturnära tekniker, så som markbäddar, översilningsytor och våtmarker.
  • Vi arbetar med planer för växtetablering, växtval, skötselplaner och utvärdering av dammar och våtmarker.
  • Vi har stor erfarenhet av arbete med VA-strategi vid nybyggnad och upprustning av små och medelstora reningsanläggningar.
  • Vi är delägare i VA-guiden AB som driver medlemssidorna små avlopp, dagvatten och VA-planering. Läs mer på sidan Våra engagemang
  • Vi arbetar nära forskning och utveckling. Vi följer upp våra projekt för att vidareutveckla metoder och tekniklösningar. Vi driver och deltar i olika forskningsprojekt samt handleder regelbundet examensarbeten för studenter från universitet och högskolor runtom i landet. Läs mer under forskning och utveckling
  • Vårt huvudkontor finns i Uppsala, men våra uppdragsgivare finns över hela Sverige och övriga världen.
  • Vi har ett etablerat samarbete med flera andra företag i branschen, bl.a. Ekolagen, VAP, Artesia, AkvaNovum och Ecoloop.

alhagenutlopp