Gödselkartan

Välkommen till Gödselkartan! Här hittar du lantbrukare som är intresserad av att ta emot hästgödsel. Den geografiska avgräsningen är Oxundaåns och Åkerströmmens avrinningsområden som ligger i norrort Stockholm.

Gödselkartan är en del av projektet Hästgårdsrådgivning som drivs av WRS på uppdrag av Oxunda vattensamverkan och Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Målet med projektet är att åtgärder genomförs på hästgårdar som förbättrar miljön för både hästen och hästhållaren att arbeta och vistas i. Dessutom minskar vi näringstillförseln och övergödningen av våra vattendrag och sjöar!