Slutseminarium för projektet Vattenhushållning på djurgårdar

Varmt välkomna till slutseminarium för projektet Vattenhushållning på djurgårdar!

När: tisdagen den 29 november 2022, kl. 9-12.
Var: digitalt via Teams, en möteslänk till träffen kommer att skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdatum.
Program (pdf)

Dagen bjuder på olika metoder för att återanvända eller spara vatten i lantbruket, gårdsexempel och teknik samt belyser också kommunernas ansvar. Träffen är till för alla er som är intresserade av vattenhushållning! Seminariet arrangeras av WRS i samarbete med Fyrisåns Vattenförbund.

Målgrupp: kommuner, lantbrukare, alla som är intresserade av vattenhushållning
Anmälan: görs via formulär nedan. Sista datum för anmälan är den 27 november 2022
Kostnad: seminariet är kostnadsfritt

Frågor? Kontakta Ebba af Petersens, 018 – 17 45 44, ebba.af.petersens@wrs.se eller
Zahrah Lifvendahl, 018 – 727 47 09, zahrah.lifvendahl@uppsala.se

Om projektet Vattenhushållning inom jordbruket – kunskapsöversikt och goda exempel djurhållning

Syftet med detta projekt är att belysa vattenanvändningen inom lantbruket, bidra med kunskap för gårdar att säkra sin vattentillgång och att facilitera erfarenhetsutbyte mellan aktörer. Projektet är inriktat på djurgårdar. Goda exempel har lyfts fram i en praktisk handbok med metoder för att spara och använda vatten på ett resurseffektivt sätt. Handboken skrivs klart under hösten och beräknas vara färdig i början på 2023. Projektet har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Anmälan

Anmälan via formulär har stängt men om du vill vara på med seminariet så kan du kontakta Ebba af Petersens, WRS, på ebba.af.petersens@wrs.se eller 018 – 17 45 44.

WRS integritetspolicy och bokningsvillkor
  • För att kunna hantera din anmälan till seminariet, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). WRS integritetspolicy.
  • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få deltagare.
  • Reservation för vissa mindre ändringar i programmet.

Tid  Aktivitet  
08.45 Inloggning för deltagare och kontroll av teknik  
9.00-9.15 Välkommen! Ebba af Petersens, WRS
Zahrah Lifvendahl, Fyrisåns vattenförbund
9.15-9.35 Klimatets påverkan på vattentillgången i jordbrukslandskapet Line Strand, Hushållningssällskapet Uppsala
9.35-9.55 Insamling regnvatten från takytor för bevattning Caroline Holm, WRS
9.55-10.05 Paus
10.05-10.25 Återanvändning av dräneringsvatten Ingrid Wesström, SLU
10.25-10.40 Vad gäller vid bevattning med vattenuttag ur vattendrag eller sjö? Barbro Beck-Friis, WRS
10.40-11.00 Vattenhushållning på Gotland Stefan Uddin, Hushållningssällskapet Gotland
11.00-11.10 Paus
11.10-11.30 Teknikutveckling och vattenhushållning Per Edstam, DeLaval
11.30-11.50 Hur kan kommunerna hjälpa lantbrukare vid en vattenkris? Ebba af Petersens, WRS
Frida Hellblom, Vallentuna kommun
11.50-12.00 Tack för idag – sammanfattning och avslut! Ebba af Petersens och
Zahrah Lifvendahl