Slutseminarium för projektet Vattenhushållning på djurgårdar

Vattenhushållning på djurgårdar – kunskapsöversikt och goda exempel djurhållning

Om projektet

Efter torrsommaren 2018 har lantbrukare efterfrågat en exempelsamling med praktiska exempel på åtgärder för att vara bättre rustad inför nästa vattenkris. Syftet med detta projekt har varit att belysa vattenanvändningen inom lantbruket, bidra med kunskap för gårdar att säkra sin vattentillgång och att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan aktörer. Projektet inriktades på djurgårdar.

Projektet har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Här finns den exempelsamling som togs fram inom projektet. Gårdsreportage varvas med exempel på små och stora åtgärder för att minska på vattenförbrukningen och återvinna vatten.

Frågor om projektet? Kontakta
Ebba af Petersens, 018 – 17 45 44, ebba.af.petersens@wrs.se eller
Zahrah Lifvendahl, 018 – 727 47 09, zahrah.lifvendahl@uppsala.se

 

Dokumentation från slutseminarium 2022-11-29

Nedan kan presentationer från seminariet laddas ner. I höger kolumn finns inspelade filmer från respektive del av seminariet.

Del 1

Tid  Aktivitet  
9.00-9.15 Välkommen! Ebba af Petersens, WRS
Zahrah Lifvendahl, Fyrisåns vattenförbund
9.15-9.35 Klimatets påverkan på vattentillgången i jordbrukslandskapet Line Strand, Hushållningssällskapet Uppsala
9.35-9.55 Insamling regnvatten från takytor för bevattning Caroline Holm, WRS
9.55-10.05 Paus

 

 

 

Del 2

Tid  Aktivitet  
10.05-10.25 Återanvändning av dräneringsvatten Ingrid Wesström, SLU
10.25-10.40 Vad gäller vid bevattning med vattenuttag ur vattendrag eller sjö? Barbro Beck-Friis, WRS
10.40-11.00 Vattenhushållning på Gotland Stefan Uddin, Hushållningssällskapet Gotland
11.00-11.10 Paus

 

 

 

Del 3

Tid  Aktivitet  
11.10-11.30 Teknikutveckling och vattenhushållning Per Edstam, DeLaval
11.30-11.50 Hur kan kommunerna hjälpa lantbrukare vid en vattenkris? Ebba af Petersens, WRS
Hur kan kommunerna hjälpa lantbrukare vid en vattenkris? Frida Hellblom, Vallentuna kommun
11.50-12.00 Tack för idag – sammanfattning och avslut! Ebba af Petersens och
Zahrah Lifvendahl