Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

8 november, 2018

WRS deltar i MACROs slutkonferens

Ebba och Tova på WRS har genomfört delaktiviteten ”Installation av extremt snålspolande toaletter” inom MACRO-projektets arbetspaket 5. De presenterar... Läs mer
5 november, 2018

WRS på studieresa i Schweiz

I slutet av oktober tog WRS tåget till Schweiz för årets studieresa, med besök på både forskningsanläggningar och befintliga... Läs mer
23 oktober, 2018

Anmäl dig till dagvattenutbildning med inriktning juridik och teknik

Jonas Andersson från WRS föreläser på VA-guidens utbildning Juridik och teknik för dagvatten i Tällberg den 19 november. Jonas... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang