Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

14 februari, 2019

WRS träffade miljö- och vatteningenjörsstudenter

Förra torsdagen deltog WRS på arbetsmarknadsmässan W-dagen på Uppsala universitet. Mässan riktar sig till civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Under... Läs mer
11 februari, 2019

Möt oss på Vatten Avlopp Kretslopp 13-14 mars

WRS kommer att delta på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad 13-14 mars. Kom gärna och besök oss vid... Läs mer
4 februari, 2019

Maja och Jonas föreläste för MER i Västerås

WRS hjälpte projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön att anordna ett seminarium... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang