Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

16 april, 2019

WRS tar fram dagvattenpolicy för Östersjön

WRS har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny rekommendation för hantering av dagvatten inom... Läs mer
9 april, 2019

Träffa oss imorgon på Flora- och faunavårdskonferensen!

I morgon 10 april går flora- och faunavårdskonferensen av stapeln på SLU Ultuna i Uppsala. Konferensen är en träffpunkt... Läs mer
25 mars, 2019

Tack för ett lyckat Vatten Avlopp Kretslopp!

För en dryg vecka sedan gick Vatten Avlopp Kretslopp av stapeln i Tylösand utanför Halmstad. Två dagar fullspäckade med... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang