Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

4 juni, 2019

WRS-handlett mikroplastarbete är nu publicerat

Uppsala Vatten har nu publicerat sin mikroplaststudie för två reningsanläggningar för spillvatten och dagvatten. Under sommaren 2017 undersökte Uppsala... Läs mer
28 maj, 2019

Lakvattenanläggning vid Lundens deponi färdigbyggd

För två år sedan tog WRS fram en systemhandling och förprojektering av naturnära rening av lakvatten från en sluttäckt... Läs mer
21 maj, 2019

Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!

För tredje året i rad blir en av WRS medarbetare belönad med Uppsala kommuns uppsatsstipendium! Denna gång får Victoria... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang