Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten, lakvatten och vattenhushållning.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

24 juni, 2024

Glad sommar!

Vi på WRS vill önska er alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses utvilade efter den! Vi... Läs mer
10 juni, 2024

Vi tar fram konkreta vattenvårdsåtgärder

På WRS ser vi alltid till hela avrinningsområdet när vi jobbar med vatten. Det är viktigt att förstå hur... Läs mer
10 juni, 2024

Forskning om våtmarksväxters klimatpåverkan

WRS deltar i forskningsprojektet Minimizing the climate footprint of river restoration (CLIMIPHY) som ska skapa och tillgängliggöra ny kunskap om... Läs mer