Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten, lakvatten och vattenhushållning.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

13 maj, 2024

WRS gestaltar både land- och vattenmiljöer

WRS har lång erfarenhet av att arbeta med utformning av vattenmiljöer, natur- och rekreationsområden. Genom att inkludera gestaltningsvärden i... Läs mer
6 maj, 2024

Sjörestaurering på gång!

Den första entreprenadsfasen av restaureringen av Helgösjön har avslutats och cirka en tredjedel av markarbetena är nu utförda. Nu... Läs mer
29 april, 2024

Åtgärdsarbete vid vattenmiljöer

Frida Hermanson deltog i förra veckan på ett seminarium om åtgärdsarbete vid vattenmiljöer i Trelleborg anordnat av Havs- och... Läs mer