Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

16 oktober, 2018

Studiebesök från SLU

Förra veckan fick vi ett härligt besök av 31 studenter från SLU som precis påbörjat sitt kandidatprogram i biologi... Läs mer
16 oktober, 2018

Underlag färdigt till LÅP för Årstaviken

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram ett underlag för ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för... Läs mer
8 oktober, 2018

Victorias exjobb i Avfall Sverigeartikel!

Innan vår medarbetare Victoria började arbeta på WRS genomförde hon ett examensarbete om mikroplaster i lakvatten. Arbetet gjordes hos... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang