Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten, lakvatten och vattenhushållning.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

24 september, 2021

Idag är det dagvattnets dag!

Förra året instiftades Dagvattnets dag av VA Syd för att få fler att se dagvatten som en resurs i... Läs mer
20 september, 2021

Nu öppnar vi kontor i Lund!

WRS expanderar, nästa stad att få ett lokalkontor är Lund. Här sitter vår medarbetare Tova Forkman Fahlgren. Har ni... Läs mer
12 september, 2021

Ny rapport om dagvattnets påverkan på rinnande vatten

Under 2020 och 2021 har WRS genomfört provtagning i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån. Provtagningen har... Läs mer