Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten, lakvatten och vattenhushållning.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

10 juni, 2024

Vi tar fram konkreta vattenvårdsåtgärder

På WRS ser vi alltid till hela avrinningsområdet när vi jobbar med vatten. Det är viktigt att förstå hur... Läs mer
10 juni, 2024

Forskning om våtmarksväxters klimatpåverkan

WRS deltar i forskningsprojektet Minimizing the climate footprint of river restoration (CLIMIPHY) som ska skapa och tillgängliggöra ny kunskap om... Läs mer
3 juni, 2024

Åtgärder för förbättrad hydromorfologi i staden

Många svenska städer är uppbyggda vid vattendrag, sjöar eller havsvikar. Det är också attraktivt att exploatera, bygga och bo... Läs mer