Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

21 maj, 2019

Ytterligare ett uppsatsstipendium till WRS!

För tredje året i rad blir en av WRS medarbetare belönad med Uppsala kommuns uppsatsstipendium! Denna gång får Victoria... Läs mer
13 maj, 2019

Studenter gör exjobb och kandidatarbete på WRS

WRS handleder just nu två studenter, Mattias och Johannes, inom deras uppsatsskrivning på universitetet. Mattias fokuserar på metallhalter i... Läs mer
7 maj, 2019

Hannes föreläser på dagvattenkurs i Stockholm

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Eller vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Eller vilka... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang