Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

20 september, 2018

Vill ni bli våra nya grannar?

Få Uppsalas bästa utsikt och arbeta ett stenkast från centralstationen! Vi har ett ledigt kontorsrum på Östra Ågatan 53.... Läs mer
20 september, 2018

Åtgärdsnivå för dagvatten

Under våren har WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB, utrett förutsättningar för hur en åtgärdsnivå för dagvatten kan... Läs mer
3 september, 2018

Nu tar vi nya tag i Uppsalas vatten!

Nu är det klart att WRS får uppdraget med att ta fram ett underlag för Fyrisåns lokala åtgärdsprogram (LÅP)!... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang