Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

26 oktober, 2020

Våtmarksflora finns nu på Våtmarksguiden.se

Våtmarker och dammar är viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Våtmarksväxterna har dessutom en nyckelroll i reningsprocessen i öppna... Läs mer
19 oktober, 2020

Multifunktionell vattenpark byggs i Gottsunda, Uppsala

WRS har under åren 2018-2020 arbetat med utformning av en multifunktionell vattenpark i Gottsunda i sydvästra Uppsala. Nu pågår... Läs mer
12 oktober, 2020

Vattenbesparande tekniker - webbinarium 4 nov

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i... Läs mer