Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

24 februari, 2021

Möt oss på Vatten Avlopp Kretslopp 17-18 mars!

Den 17-18 mars är det dags för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp – i år digital! Förutom ett... Läs mer
15 februari, 2021

Vilka vattenbesparande tekniker finns idag?

Vilka tekniker kan användas för att spara vatten? Hur mycket kan en egentligen spara genom att spola toaletter med... Läs mer
8 februari, 2021

WRS föreläser om dagvatten i detaljplan 26-27 april Stockholm

Funderar du på hur dagvattenfrågan ska lösas i detaljplanearbetet? Vad en dagvattenutredning för detaljplan bör innehålla? Vilka reningstekniker för... Läs mer