Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

18 februari, 2020

Källsorterande avlopp på Gotland

I ett stort stadsutvecklingsprojekt på Gotland har en mer hållbar och kretsloppsanpassad avloppslösning tagits fram. WRS har varit med... Läs mer
13 februari, 2020

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 till Maria Lennartsson, Stockholms stad

Avlopp & Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Maria får priset för att ha... Läs mer
11 februari, 2020

WRS har tagit fram bäverplan!

När bävrar etablerar sig i landskapet och skapar problem är tanken att planen ska kunna användas som en handbok... Läs mer