Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten, lakvatten och vattenhushållning.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

15 april, 2024

8 maj: Skötsel av dagvattendammar (webbinarium)

Vad? Skötsel av dagvattendammar Var? Webbinarium När? 8 maj kl. 10.00-11.00 Anmälan görs på VA-guidens hemsida senast 3 maj Kostnad:... Läs mer
8 april, 2024

WRS har fortsatt mycket nöjda kunder

Grafen visar betygen de senaste tio åren på påståendet “Ditt samlade omdöme om oss som leverantör”. WRS har en... Läs mer
2 april, 2024

25 april: Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten

Vad? Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten Var? Webbinarium När? 25 april kl. 10.00-11.00 Anmälan görs på VA-guidens... Läs mer