Vattenförsörjning

WRS erbjuder kommuner och företag specialkompetens inom vattenförsörjning.

Vi utreder förutsättningar och ger råd kring grund- och ytvattenuttag, dricksvattenförsörjning och vattenskyddsområden. Vi har även lång erfarenhet av och förståelse för kommuners och verksamheters behov av egenkontroll, planering och riskvärdering av dricksvattensystemen. Tillsammans med kunden tar vi fram långsiktiga planer för en hållbar vattenförsörjning.

Vi arbetar bland annat med:

  • Tillgång och kvalitet på grundvatten och ytvatten
  • Dricksvattenförsörjning, distribution och egenkontroll
  • Faroanalyser och nödvattenplaner
  • Vattenskyddsområden
  • Vattenbesparing och vattenhushållning

Hör av dig så kan vi diskutera vidare utifrån era förutsättningar och behov!

Foto: Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Projekt inom Vattenförsörjning