Dricksvattenutredning Järlåsa

Projekt: Långsiktig dricksvattenstrategi Järlåsa – förutsättning för ytvattenresurser respektive överföringsledning
Uppdragsgivare: Uppsala Vatten och Avfall AB
År: 2019-2020
Kontakt: Caroline Holm

I projektet gjordes en sammanställning av befintlig dricksvattenförsörjning i Järlåsa, planeringsförutsättningar samt en utredning av förutsättningar för en utökad dricksvattenförsörjning.

De alternativ som utreddes inkluderade utökning av uttag i redan nyttjade grundvattenmagasin, bergborrade brunnar inom ett nytt område, överföringsledning från Uppsala stad samt användning av ytvattenresurser för stödinfiltration i Järlåsaåsen.

Karta: Lantmäteriet

Kategori: