Vattenbesparing exempelsamling

Projekt: Vattenbesparande åtgärder – exempelsamling för kommuner och hushåll
Uppdragsgivare: Uppsala kommun och Fyrisåns vattenförbund
År: 2019-2021
Kontakt: Caroline Holm

Här togs en exempelsamling fram med vattenbesparande tekniker som kan användas i enskilda hushåll, kontor och flerfamiljshus. Samlingen innehåller både enklare och mer avancerade tekniker. Teknikerna är beskrivna avseende vattenbesparande potential, energiförbrukning, kostnad, teknikmognad samt med driftserfarenheter från verkliga installationer.

Inom projektet hölls även två olika webbinarier kring tekniska, organisatoriska och juridiska förutsättningar för vattenbesparing. I den slutliga rapporten diskuteras dessa aspekter utifrån de presentationer och gruppdiskussioner som hölls kring vattenbesparing med webbinarium-deltagarna från kommuner, länsstyrelser och universitet.

Foto: Helfrid Shulte-Herbrüggen, Ecoloop AB

Kategori: