Vattenbesparing exempelsamling

Projekt: Vattenbesparing i enskilda hus – en exempelsamling
Uppdragsgivare: Uppsala kommun och Fyrisåns vattenförbund
År: 2019-2020
Kontakt: Caroline Holm

Här togs en exempelsamling fram med vattenbesparande tekniker som kan användas i enskilda hushåll. Samlingen innehåller både enklare tekniker lämpliga för befintliga byggnader och mer avancerade tekniker för nybyggnation. Teknikerna är beskrivna avseende vattenbesparande potential, energiförbrukning, kostnad, teknikmognad samt med driftserfarenheter från verkliga installationer.

Inom projektet hölls även ett webbinarium kring tekniska, organisatoriska och juridiska förutsättningar för vattenbesparing. I den slutliga rapporten diskuteras dessa aspekter utifrån de presentationer och gruppdiskussioner som hölls kring vattenbesparing med webbinarium-deltagarna från kommuner, länsstyrelser och universitet.

Foto: Helfrid Shulte-Herbrüggen, Ecoloop AB

Kategori: