Forskning & Utveckling

Kontinuerligt arbete nära forskning och utveckling är för oss en väg till kompetensutveckling, utrymme att testa innovativa idéer och att bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område.

På uppdrag av bland annat Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, EU, Global Water Partnership, EcoSanRes och Exportrådet har vi deltagit och deltar i nationella och internationella FoU-projekt. Publicerade forskningsrapporter, artiklar, m.m. finns tillgängliga för utskrift i pdf. Nedan listas ett urval av genomförda konferenser och rapporter.

Vi handleder och genomför även ett antal examensarbeten varje i år i samarbete med universiteten. Dessa finner du under sidan Student

Rapporter
Andersson J, Mácsik J, van der Nat D, Norström A, Albinsson M, Åkerman S, Hernefeldt P C och Jönsson R (2018).
Reducing Highway Runoff Pollution (REHIRUP) – Sustainable design and maintenance of stormwater treatment facilities.
Trafikverket, NordFoU. Publikation 2018:155.

Ridderstolpe P och Hylander L (2017).
Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden.

Stråe D och Gustafsson A (2017).
Brunnsviken – en vik med historia.
Svealandskusten 2017, Svealands kustvattenvårdsförbund

Thorsell A och Granath M (2016)
Infiltrationsförsök genomsläpplig asfalt

Palmér Rivera M och Granath M (2013)
Minireningsverk i enskilda avlopp.
Rapport U2013:14 Avfall Sverige utveckling ISSN 1103-4092

Andersson J, Owenius S och Stråe D (2012).
NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner.
Rapport 2012-02 Svenskt Vatten Utveckling.

Palm O, Elmefors E, Moraeus P, Nilsson P, Persson L, Ridderstolpe P och Eveborn D (2012).
Läget inom markbaserad avloppsvattenrening – Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp.
Rapport 6484 Naturvårdsverket.

Palmér Rivera M (2012)
Fosforfällor. Fosforfiltermaterial – ett hushållsavfall.
Rapport U2012:03 Avfall Sverige utveckling. ISSN 1103-4092.

Ridderstolpe P and Stenbeck S (2011).
Molepolole Sewerage Scheme- Actions for Sustainable Sanitation and Wastewater Management.
WRS Report number: 2010-0324-A. The Swedish Trade Council and the Swedish Foreign Ministry 2011-01-14.

Owenius S and van der Nat D (2011).
Measures for water protection and nutrient reduction.
Report within Work Package 3, Baltic COMPASS.

Andersson J L, Ridderstolpe P and Tonderski K S (2011).
Long term cost-efficiency and management needs in free water surface wetlands for tertiary waste water treatment.
IWA Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management. 22-25 May 2011, Stockholm, Sweden. 

Johannesson K, Andersson J and Tonderski K (2011)
Efficiency of a constructed wetland for retention of sediment-associated phosphorus. 

Sören Eriksson, Jonas Andersson, Karin Tonderski och Karin Johannesson (2009).
Våtmarken i Södra Stene och andra våtmarker i Mälardalen – uppföljning av miljömålen.
Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Stockholm, juni 2009.

Bodík I and Ridderstolpe P (eds.) (2008).
Sustainable sanitation in central and eastern Europe– addressing the needs of small and medium-size settlements.
Global Water Partnership Central and Eastern Europe, ISBN 978-80-969745-0-4.

Andersson J, Wedding B och Tonderski K (2006)
Näringsavskiljning i anlagda våtmarker, Region- och metodjämförelser.

Palmér Rivera M (2006)
Avloppsanläggningar för 25 – 2 000 pe – En nationell översikt. 
Rapport 2006-21 VA-Forsk.

Andersson J, Kallner Bastviken S and Tonderski K (2005)
Free water surface wetlands for wastewater treatment in Sweden – nitrogen and phosphorus removal. 

Ridderstolpe P (2004)
Introduction to Greywater Managment.
Report 2004-4 EcoSanRes, SEI.

Kvarnström E and af Petersens E (2004)
Open planning of Sanitation Systems.
Report 2004-3 EcoSanRes, SEI.

af Petersens E (2003)
Småskaliga avloppsreningsanläggningar – en marknadsöversikt över prefabricerade produkter för behandling ”i slutet av röret”.
Rapport 2003-07 VA-Forsk.

Andersson J och Kallner S (2002)
De fyra stora – enjämföresle av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening. 
Rapport 2002-6, VA-Forsk.

af Petersens E, Johansson M and Andersson J (2001)
Market survey – Extremely low flush toilets.
Report 2001:1 SwedEnviro

Anderson J, Wittgren H.B, Kallner S, Ridderstolpe P and Hägermark I. (2000)
Wetland Oxelösund, Sweden – the first five years of operation.

Konferenser
Våtmarkskonferensen ”20 år med spillvattenvåtmarker i Sverige” (2013). Läs mer om konferensen på Våtmarksguiden

sedimentprovtagning