Utbildning

WRS vill bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område. Då vi besitter en bred kompetens och arbetar kontinuerligt nära forskning och utveckling ser vi till att varje år delta i och utföra flertalet utbildningsinsatser.

På WRS har vi vana att agera både föreläsare, kursledare och expert för bland annat Va-guiden, Studia, Rent Dagvatten, Avfall Sverige, Renare Mark och Svenskt Vatten. Vi föreläser, arrangerar utbildningar, konferenser, studieresor och kunskapsträffar för kommuner, universitet, branschorganisationer, länsstyrelser med flera. Vi utbildar även
nya miljöinspektörer vid universiteten.

Konferenser
Under åren har vi arrangerat ett antal större konferenser om spillvattenvåtmarker, som vi är ledande experter inom. Klicka på länkarna för att komma till konferensdokumentationen.

Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning (2022)

20 år med spillvattenvåtmarker i Sverige (2013)

Filmer om dagvattendammar
WRS har medverkat i produktionen av två filmer om dagvattendammar. Filmerna gjordes inom projektet Goda dagvattenexempel i Stockholms län.

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar (13 min)
Att skapa mervärden i dagvattendammar (5 min)

Referenser
Sedan 2017 har vi dokumenterat våra insatser inom utbildningar, konferenser och föredrag för att visa på vårt breda spektrum av kompetens. I snitt genomför vi 20 utbildningsinsatser per år.

Utbildningar och föreläsningar 2024
Utbildningar och föreläsningar 2023
Utbildningar och föreläsningar 2022
Utbildningar och föreläsningar 2021
Utbildningar och föreläsningar 2020
Utbildningar och föreläsningar 2019
Utbildningar och föreläsningar 2018
Utbildningar och föreläsningar 2017

Är du intresserad av att anlita oss som föreläsare? Eller har du önskemål om att öka din och dina kollegors kunskap inom något av våra områden? Kontakta oss på info[at]wrs.se.