Utbildning

WRS vill bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område. Då vi besitter en bred kompetens och arbetar kontinuerligt nära forskning och utveckling ser vi till att varje år delta och utföra flertalet utbildningsinsatser.

På WRS har vi vana att agera både föreläsare, kursledare och expert för bland annat Va-guiden, Studia, Rent Dagvatten, Avfall Sverige, Renare Mark och Svenskt Vatten. Vi föreläser, arrangerar utbildningar, studieresor och kunskapsträffar för kommuner, universitet, branschorganisationer, länsstyrelser med flera. Vi har även utbildat nya miljöinspektörer vid universiteten.

Är du intresserad av att anlita oss som föreläsare? Eller har du önskemål om att öka din och dina kollegors kunskap inom något av våra områden? Kontakta Barbro Beck-Friis.

Filmer om dagvattendammar
WRS har även medverkat i produktionen av två filmer om dagvattendammar. Filmerna gjordes inom projektet Goda dagvattenexempel i Stockholms län.

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar (13 min)
Att skapa mervärden i dagvattendammar (5 min)