Goda dagvattenlösningar i Stockholms län

Projekt: Goda dagvattenlösningar i Stockholms län
Uppdragsgivare: Sigtuna Vatten & Renhållning AB
År: 2016
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering och den behöver lyftas fram för att inspirera till ett hållbart byggande. I detta projekt skapades en hemsida med goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län där både gamla och beprövade, men även nya och innovativa, tekniker lyfts fram. Målet är att inspirera och öka takten på det hållbara byggandet med bra dagvattenlösningar.

Exemplen hittar du här: Goda dagvattenexempel

Initiativet att lyfta fram goda dagvattenlösningar i Stockholms län är ett samarbete mellan Sigtuna Vatten & Renhållning, Stockholm Vatten, Täby kommun, WRS, VA-guiden och Stockholms läns landsting.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS [Gångstråk längs med den hundraåriga allé som har anlagts med skelettjord med biokol i centrala Stockholm. Detta är en av de goda exemplen på hemsidan]

Kategori: