Höjning av vattenytan i Storkällan

Projekt: Höjning av vattenytan i Storkällan
Uppdragsgivare: Nacka kyrkogårdsförvaltning
År: 2015-2016
Kontakt: Hannes Öckerman

Storkällan är Stockholms största kallkälla som består av utströmmande grundvatten. Källan ligger i en naturskön omgivning intill en begravningsplats.

Efter att ett tidigare dämme revs har vattennivån sjunkit och stränderna upplevs som “förfulade”. WRS uppdrag var därför att undersöka förutsättningarna för att återskapa den tidigare strandlinjen. WRS fick även i uppdrag att projektera det dämme och vall som föreslogs som åtgärd samt medverka som stöd vid upphandling och genomförande av dämme av entreprenör.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: