Klimatpositiv 2030

Vi genomför ett ambitiöst arbete för att bli ett klimatpositivt företag till 2030!

Nyhetsbrev och publikationer
Nyhetsbrev 1 – Dags att bli ett klimatpositivt företag!
Nyhetsbrev 2 – Nu har vi ett klimatresultat! (2021)
Nyhetsbrev 3 – Klimatavtryck – så här har vi räknat kan läsas tillsammans med PM: Klimatberäkning och redovisning för 2021
Nyhetsbrev 4 – Studenter utvärderar potentiell klimatnytta i våtmarker
Nyhetsbrev 5 – WRS köper kolkrediter
Nyhetsbrev 6 – Klimatpåverkan av att återställa skogstorvmarker
Nyhetsbrev 7 – Fjärrvärmens bidrag till växthusgasutsläpp på WRS
Nyhetsbrev 8 – Biogas – det bortglömda drivmedlet?
Nyhetsbrev 9 – Klimatrapport för 2022!

Vårt arbetssätt
Vi har bland annat antagit åtta klimatutmaningar via Uppsala klimatprotokoll. På WRS har vi valt att genomföra vårt klimatarbete i fyra steg:

  1. Inventering och beräkning av växthusgasutsläpp från vår interna verksamhet enligt Green House Gas Protocols Corporate Standard (GHG-protokollet), en internationellt vedertagen standard för beräkning av ett företags klimatpåverkan.
  2. Klimatkompensera för de utsläpp som vår interna verksamhet genererar genom investeringar i åtgärder som binder växthusgaser redan på kort sikt.
  3. Påverka våra leverantörer att ställa om sin verksamhet, bland annat genom kravställande när vi upphandlar varor och tjänster. Vi ska även fortsatt arbeta med att minska utsläppen från vår interna verksamhet.
  4. Hjälpa våra kunder att ställa miljö- och klimatkrav vid upphandling av bland annat entreprenader för att minimera utsläppen i hela värdekedjan.

Våra utsläpp
Vi har beräknat våra utsläpp för 2021 och 2022 för alla kategorier, så kallade scope 1, scope 2 och scope 3 (se bild till höger). Scope 1 (direkta utsläpp från företaget) och scope 2 (indirekta utsläpp från företaget form av elanvändning, värmeförbrukning med mera) är obligatoriska att redovisa enligt GHG-protokollet. Vi väljer att även redovisa ett stort antal aktiviteter under scope 3 (indirekta utsläpp uppströms och nedströms företagets värdekedja). Totalt ser då våra utsläpp för 2022 ut så här:Hur har vi beräknat våra utsläpp? Vi försöker vara så transparanta som möjligt i vårt arbete och vill gärna dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. Därför sammanställer vi årligen vårt tillvägagångssätt för vår beräkning av växthusgaser i ett PM:

Klimatberäkning och redovisning för 2021
Klimatberäkning och redovisning för 2022

För de utsläpp som genereras av oss som företag inom scope 1 och scope 2 väljer vi att köpa motsvarande mängd kolkrediter* av Svensk Kolinlagring. Dessa krediter motsvarar en investering i evidensbaserade åtgärder för att lagra kol i jordbruksmark.

*Vi kallar det inte kompensation då utsläpp inte går att kompensera för. Varje ton koldioxidekvivalent som tillförs atmosfären är ett ton för mycket och tar av vår gemensamma kolbudget.

 

 

Bilden är tagen från en av GHG-protokollets tekniska beräkningsguider (World Resources Institute och wbcsd, 2013). Återgiven med tillstånd.