Dags att bli ett klimatpositivt företag!

Dags att bli ett klimatpositivt företag!
16
maj

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 1

Sverige bör minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 procent redan i år för att vi som land ska bidra rättvist till Parisavtalet. Fortsätter vi som i dag kommer hela Sveriges utsläppsbudget vara förbrukad redan under nästa mandatperiod. Det visar en ny nationell koldioxidbudget framtagen av forskare vid Uppsala universitet. För varje år vi väntar kommer de förändringar vi måste göra att bli allt mer drastiska.

Konstaterandet kommer från WWF och forskare från Uppsala universitet. Det är alltså bråttom att gå från ord till handling. WRS satsar nu på att så fort som möjligt säkerställa att vår verksamhet inte bara blir klimatneutral utan även klimatpositiv. Vi satsar nu egna medel på ett arbete i fyra steg:

  1. Noggrann inventering och beräkning av utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet
  2. Klimatkompensera för de utsläpp som vår verksamhet genererar genom investeringar i åtgärder som binder koldioxid redan på kort sikt
  3. Påverka våra leverantörer att ställa om sin verksamhet, bl.a. genom kravställande när vi upphandlar varor och tjänster
  4. Hjälpa våra kunder att ställa miljö- och klimatkrav vid upphandling av bl.a. entreprenader, för att minimera utsläppen i hela värdekedjan.

Vår målsättning är också att inspirera andra företag och organisationer att snabbt ställa om sin verksamhet. Därför kommer vi fortlöpande att berätta om resultatet av vårt eget arbete och ge tips och råd utifrån de erfarenheter vi får.

Just nu jobbar vi för fullt med att göra en noggrann koldioxidbudget för 2021, för att sortera våra utsläpp i stort och smått. Även om vi sedan företagets bildande har haft ett miljö- och klimatfokus i vårt arbete så finns det alltid mer att göra. Vi hoppas att ni vill följa med på vår resa mot en klimatpositiv organisation!

/Jonas Andersson, vd WRS

Källa: WWF: Sveriges utsläpp bör minska med 21 procent i år – Världsnaturfonden WWF

Foto: På WRS har vi en ambitiös resepolicy där vi alltid försöker att cykla, gå, åka tåg eller buss till våra uppdrag. Ibland är det praktiskt omöjligt och då åker vi exempelvis elbil, som här i Härjedalen där vi har ett av våra mindre kontor.