Kunder

Bland våra kunder finns:

54 kommuner
21 kommunala VA- och avfallsbolag
6 nationella myndigheter
3 nationella branschorganisationer
11 länsstyrelser
20 bygg- och fastighetsbolag
9 arkitektfirmor
10 tekniska konsultföretag
9 universitet och högskolor
4 forskningsinstitut
8 ideella föreningar
14 samfällighetsföreningar
11 teknikleverantörer

kunder