Klimatavtryck – så här har vi räknat

Klimatavtryck – så här har vi räknat
6
feb

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 3

För ett par månader sedan presenterade vi en samlad bild av företagets samlade utsläpp av växthusgaser. Nu kan du läsa om hur vi på WRS har gått tillväga för att inventera och beräkna växthusgasutsläpp från vår interna verksamhet.

I PM: Klimatberäkning och redovisning för 2021 redovisas hur vi använt oss av GHG-protokollet för att komma fram till vårt klimatavtryck. För de så kallade “scope 1” och “scope 2” aktiviteterna som är obligatoriska att redovisa enligt GHG-protokollet så genereras 0,81 ton CO2-ekv per anställd på företaget. Den absolut största delen av utsläppen kommer från användning av fjärrvärme.

Vi redovisar även hur vi beräknat avtrycken för ett stort antal aktiviteter i vår uppströms värdekedja, så kallade “scope 3” aktiviteter. Tillsammans med med scope 1 och scope 2 får vi då ett klimatavtryck på 2,5 ton CO2-ekv per anställd. I scope 3 ger främst IT-produkter och elektronik, IT-program och molntjänster och administrativa tjänster de största utsläppen.

Läs och följ vår utveckling till att bli klimatpositiva till 2030 här!

Figuren är tagen från en av GHG-protokollets tekniska beräkningsguider (World Resources Institute och wbcsd, 2013). Återgiven med tillstånd.