Biogas – det bortglömda drivmedlet?

Biogas – det bortglömda drivmedlet?
27
nov

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 8

Tjänsteresor på WRS stod 2022 bara för 3 % av företagets beräknade utsläpp av växthusgaser. En ambitiös resepolicy och miljövänliga drivmedel är två förklaringar!

WRS kontor ligger centralt i Uppsala, bara fem minuter från centralstationen. Det innebär att vi blir uppmuntrade att cykla eller åka kollektivt till och från jobbet, samt för kortare resor inom staden. Vi är även en cykelvänlig arbetsplats – vi har utrustning för enklare cykelservice på kontoret, tjänstecyklar och anordnar årliga cykelaktiviteter!

Närheten till centralstationen gör det enkelt att ta tåget i tjänsten för längre resor. Då kan vi också ta med oss den hopvikbara tjänstecykeln om vi behöver ta oss några kilometer från tågstationen på vårt resmål.

Ibland har vi dock tjänsteresor som innebär att vi besöker platser i fält som ligger otillgängligt med kollektivtrafik och behöver även ta med oss en del utrustning. För dessa resor har vi två två tjänstebilar – en som drivs helt på el och en som drivs på fordonsgas. Elbilen laddas med klimatneutral el från vår hyresvärd och gasbilen med biogas från Uppsala Vatten. Biogasen i Uppsala görs främst av rester från spannmålshantering och källsorterat matavfall. I andra kommuner används ofta även avloppsslam och gödsel.

Visste du att en bil som tankas med svensk biogas har samma klimatprestanda som en elbil som tankas med svensk elmix? Enligt Energimyndighetens senaste rapport Drivmedel 2022 släpps 5 gram koldioxidekvivalenter ut per kilometer för båda drivmedlen. Som jämförelse ligger andra biodrivmedel som HVO och etanol på 23 respektive 70 g CO2e/km, och bensin (inklusive reduktionspliktsnivån 2022 på 7,8 % inblandning av biobensin) på 173 g CO2e/km (se Figur 6 nedan från Energimyndighetens rapport). Dessutom är biogasen det drivmedel, förutom el, som har högst andel svensk råvara.

I debatten kring Sveriges utsläpp från transporter förbises ofta biogas. Vi tror ändå att det kan fungera som ett bra kompletterande drivmedel under en övergångsperiod – även om det så sikt är önskvärt att restproprodukterna från vårt samhälle minskar och att förbränningsmotorer fasas ut.

Foton. Ovan: WRS företagsbil som drivs på el. Omslag: WRS företagsbil som drivs på fordonsgas.