Klimatrapport för 2022!

Klimatrapport för 2022!
22
jan

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 9 – Klimatredovisning 2022 och utsläppsminskande åtgärder

Under FN:s årliga klimattoppmöte COP28 i december beslutades äntligen att världen ska röra sig bort från fossila bränslen, om än med svaga ordval. Toppmötena tar upp hur vi ska gå från ord (Parisavtalet) till handling och nu vill WRS visa hur vi bidrar.

I rapporten Klimatberäkning och redovisning för 2022 redovisar vi, förutom beräkningsmetoder och resultat för 2022 års beräkningar, även vilka utsläppsminskande åtgärder vi aktivt arbetar med att genomföra i verksamheten. Vi hoppas att rapporten kan ge just dig tips och idéer för hur du kan arbeta i din organisation och har du åsikter, tips eller kommentarer så diskuterar vi dem gärna!

Beräkningarna genomför vi själva vilket gör att vi också får en förståelse för vad som genererar stora klimatutsläpp och varför. Vi är stolta över att kunna säga att alla betydande, och även många mindre, scope 3-utsläpp (utsläpp som ingår i vår uppströms värdekedja) är beräknade. Parallellt har vi också kunnat skapa oss en uppfattning om vilka utsläppsminskande åtgärder som bör prioriteras.

Beräkningsresultatet för 2022 års växthusgasutsläpp visar, likt 2021 års resultat, att värmeförbrukningen i kontorslokaler (scope 2), IT-program och molntjänster (scope 3) samt administrativ service (scope 3) ger förhållandevis stora utsläpp sett till WRS interna organisation och uppströms värdekedja. Småelektronik ingick inte i beräkningarna för 2021 men lades till i 2022 års beräkningar, och resulterade i förvånansvärt stora utsläpp. Den kategori som småelektronik ingår i (kontorsutrustning) ger därför det största bidraget till växthusgasutsläpp 2022 från WRS interna organisation och uppströms värdekedja. Våra totala utsläpp från scope 1, 2 och 3 ser du nedan.

Vad gör vi då för att försöka minska utsläppen? Ett stort arbete under året har varit att ta fram ett guidande dokument för klimatsmart upphandling av tjänster och inköp av varor. Målet med arbetet är att det ska vara enkelt för företaget att upphandla tjänster och inhandla varor på ett miljövänligt och klimatsmart sätt. Bland annat innehåller dokumentet färdigformulerade texter på vilka klimatkrav vi ska ställa vid upphandling av nya tjänster och utrustning. Det innehåller även en sammanfattning på tredjepartscertifierade miljömärkningar för olika typer av varor vi ofta köper in.

Stora delar av växthusgasutsläppen från många av våra kundprojekt sker sannolikt i en fas av projekten som vi inte är delaktiga i längre – nämligen entreprenaden. Därför kommer vi framåt att informera våra kunder om att de kan ställa klimatkrav vid entreprenadupphandling.

Läs mer om vårt åtgärdsarbete och beräkningsresultaten för 2022 i rapporten.

WRS investerade i kolkrediter från Svensk Kolinlagring motsvarande 2022 års beräknade scope 1- och 2-utsläpp.

Figuren är tagen från en av GHG-protokollets tekniska beräkningsguider (World Resources Institute och wbcsd, 2013). Återgiven med tillstånd.