Studenter utvärderar potentiell klimatnytta i våtmarker

Studenter utvärderar potentiell klimatnytta i våtmarker
2
maj

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 4

Som del av WRS klimatsatsning har vi nyligen fått förstärkning av ett härligt gäng engagerade studenter från Uppsala universitet och SLU. De går tredje året på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och ska skriva sitt kandidatarbete om nettoinbindning- och utsläpp av växthusgaser i återvätad torvmark i skogsmiljö.

De kommer med handledning från WRS att utvärdera en redan återvätad torvmark som WRS tidigare har projekterat. Anläggandet av våtmarken hade biologisk mångfald som huvudsakligt syfte men vi vet från tidigare studier att dessa även kan ha en stor klimatnytta. Målet är att ta fram en metodik för att kunna göra en uppskattning av potentiell klimatnytta i liknande projekt framöver, till fördel för våra kunder.

Projektet drivs i samarbete med STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Malin Smith eller Barbro Beck-Friis.

Foto: Fältbesök för att göra inmätningar 2023-04-25.