WRS köper kolkrediter

WRS köper kolkrediter
29
maj

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 5

Klimatarbetet på WRS fortsätter! Medan vi aktivt arbetar med åtgärder för att minska våra utsläpp från den interna verksamheten har vi nu beslutat att köpa så kallade kolkrediter.

Kolkrediterna köps genom att stötta initiativet Svensk Kolinlagring. Tillsammans med investerare arbetar Svensk Kolinlagring med svenska lantbrukare för att ställa om jordbruket från en kolkälla till en kolsänka. Visionen är att åstadkomma ett livsedelssystem inom planetens gränser genom agroekologiska, kolinlagrande och regenerativa brukningsmetoder.

WRS bidrag motsvarar en investering i evidensbaserade åtgärder för att lagra 15 ton* koldioxid i marken. Det motsvarar våra interna växthusgasutsläpp för 2021 (scope 1 och 2, det vill säga bland annat el-, värme- och vattenförbrukning).

Läs mer om initiativet här: Köp kolinlagring

*Inlagringen är beräknad med konservativa schablonvärden.

Foto: Svensk Kolinlagring

Foto omslag: Vall med bovete, svartkämpar och cikoria vid Bergs Säteri (Svensk Kolinlagring).