Utbildningar och föredrag 2020

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2020
Uppdragsgivare: VA-guiden, Studia m.fl.
År: 2019
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2020 har, och kommer, WRS planera, medverka i, och hålla flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har, och kommer att medverka i.

Datum Plats Arrangemang Arrangör Ämne/titel Vem Roll
18-19 mar Jönköping Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp Va-guiden Flaskhalsar vid skötsel och drift av
våtmarker och dammar
Frida Hermanson & Barbro Beck-Friis Föreläsare
21-22 apr Norrköping Utbildning Va-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
22-23 apr Stockholm Utbildning Studia Dagvatten i detaljplanering Hannes Öckerman Föreläsare
Kategori: