Utbildningar och föredrag 2020

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2020
Uppdragsgivare: VA-guiden, Studia, Piteå kommun m.fl.
År: 2020
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2020 har, och kommer, WRS planera, medverka i, och hålla flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har, och kommer att medverka i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
18-19 mar
Jönköping
Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp
Va-guiden
Flaskhalsar vid skötsel och drift av våtmarker och dammar
Frida Hermanson & Barbro Beck-Friis
Föreläsare
24-26 mar
Piteå
Utbildning
Piteå kommun
Juridik och teknik för dagvatten
Jonas Andersson
Föreläsare
2 apr
Uppsala
Utbildning
WRS
Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar
Frida Hermansson, Barbro Beck-Friis
Arrangör
2 apr
Uppsala
Kurs
SLU
Dagvattenlösningar för landskapsarkitekter (studenter)
Jonas Andersson
Gästföreläsare
21-22 apr
Norrköping
Utbildning
Va-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
22 apr
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering
Hannes Öckerman
Föreläsare
23 april
Stockholm
Mässa
Stockholm Vatten och Avfall
Drift och underhåll av dagvattendammar och våtmarker
Frida Hermanson
Föreläsare
12-13 maj
Västerås
Utbildning
Va-guiden
Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning
Jonas Andersson
Föreläsare
14 sep
Stockohlm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering
Hannes Öckerman
Föreläsare
Kategori: