Utbildning av blivande miljöinspektörer

Projekt: Utbildning av blivande miljöinspektörer
Uppdragsgivare: Lunds Universitet, Stockholms Universitet
År: 2007 – pågående
Kontakt: Ebba af Petersens

WRS har sedan 2007 utbildat blivande miljöinspektörer inom området små avlopp i samarbete med Va-guiden. På Stockholms Universitets distanskurs om enskilda avlopp har WRS hållit i en del som handlar om olika tekniker och produkter för avloppsrening, och på Lunds Universitet ansvarar vi för de 4-5 dagar av miljöinspektörsutbildningen som handlar om små avlopp.

Foto: Ebba af Petersens

Kategori: ,