VA-utredning inför fördjupad översiktsplanering

Projekt: VA-utredning inför fördjupad översiktsplanering
Uppdragsgivare: Gotlands kommun/Region Gotland
År: 2010-2012
Kontakt: Peter Ridderstolpe

I samarbete med Grundvattengruppen 2010-2012 gjorde WRS tre VA-utredningar på Gotland inför fördjupad översiktsplanering för Storsudret, Fårö, samt Östergarnslandet. I stora delar av de utpekade exploateringsområdena finns grundvatten som är mycket sårbart för förorening.

Riktlinjer för VA-lösningar avseende val av skyddsåtgärder och organisation för olika typer av  bebyggelse togs fram i nära  samarbete med kommunen.  Den generella slutsatsen var att sorterande system (separat hantering av toalettavfall och BDT) skall användas som förstahandslösning.  Utsläpp av WC-vatten bedömdes lämpligt endast i undantagsfall, i första hand för planlagd bebyggelse nära kusten.

Foto: Marika Palmér Rivera

Kategori: