Dagvattenrening vid hamnterminal

Projekt: Dagvattenrening vid Yaras hamn, Norrköping
Uppdragsgivare: Yara
År: 2014
Kontakt: Peter Ridderstolpe

I Norrköpingshamn lastas, omlastas och paketeras merparten av det handelsgödsel som importeras till Sverige. Trots en i stort sett sluten hanteringskedja så sker ett litet spill av gödselmedel till marken. Sammantaget genererar detta rätt betydande föroreningar till havet utanför hamnområdet.

Yara valde att rådfråga WRS om strategier och metoder för att rena dagvattnet från kväve och fosfor. Efter ett möte på plats arbetades ett förslag fram som visar att “rent” och “förorenat” dagvatten kan separeras. Då enbart en relativt liten mängd med hårt förorenad vatten samlas upp och behandlas erhålls möjlighet till en funktionell en kostnadseffektiv lösning.

Foto: Yara, WRS

Kategori: ,