Utbildningar och föreläsningar 2019

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2019
Uppdragsgivare: Mälaren – En sjö för miljoner (MER), Rent Dagvatten, VA-guiden, SLU, Uppsala universitet, Knivsta kommun, Miljösamverkan Västra Götaland & Halland, Studia
År: 2019
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2019 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har, och kommer att medverka i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
29 jan
Västerås
Seminarium
Mälaren – En sjö för miljoner
Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar
Jonas Andersson & Maja Granath
Föreläsare
6 feb
Stockholm
Utbildning
Rent Dagvatten
Dagvattenhantering – Rätt dimensionering och utformning
Jonas Andersson
Föreläsare
7 mar
Göteborg
Utbildning
Rent Dagvatten
Dagvattenhantering – Rätt dimensionering och utformning
Jonas Andersson
Föreläsare
14 mar
Halmstad
Konferens Vatten Avlopp Kretslopp
VA-guiden
Kretsloppsprojekt i Sverige
Ebba af Petersens
Föreläsare
29 mar
Uppsala
Gästföreläsning
SLU
Kursen KL0255 – Studio – Markprojektering och markvetenskap
Jonas Andersson
Gästföreläsare
9-10 apr
Örebro
Utbildning
VA-guiden
Dagvatten med tillsynsinriktning
Jonas Andersson
Föreläsare
8 maj
Göteborg
Utbildning
Miljösamverkan Västra Götaland & Halland
Tillsyn på dagvattenanläggningar
Jonas Andersson
Föreläsare
21-22 maj
Västerås
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
14 jun
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering – Dagvattenutredningar och tekniska lösningar
Hannes Öckerman
Föreläsare
3-4 sep
Uppsala
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för dagvatten
Jonas Andersson
Föreläsare
1 okt
Knivsta
Utbildning
Knivsta kommun, WRS
Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar
Frida Hermansson, Jonas Andersson, Barbro Beck-Friis
Arrangör, föreläsare
9 okt
Uppsala
Gästföreläsning
Uppsala universitet
Kursen Akvatisk miljöanalys
Hannes Öckerman
Gästföreläsare
19 nov
Uppsala
Utbildning
WRS
Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar
Frida Hermansson, Barbro Beck-Friis
Arrangör
19 nov
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering – Dagvattenutredningar och tekniska lösningar
Hannes Öckerman
Föreläsare
21 nov
Stockholm
Utbildning
VA-guiden
Dagvattenanläggningar på bjälklag
Hannes Öckerman
Föreläsare
3 dec
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvattenlösningar i befintlig bebyggelse
Hannes Öckerman
Föreläsare
4-5 dec
Uppsala
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
Kategori: