Utbildningar och föredrag 2019

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2019
Uppdragsgivare: Mälaren – En sjö för miljoner (MER), Rent Dagvatten, VA-guiden, SLU, Uppsala universitet, Knivsta kommun, Miljösamverkan Västra Götaland & Halland, Studia
År: 2019
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2019 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har, och kommer att medverka i.

Datum Plats Arrangemang Arrangör Ämne/titel Vem Roll
29 jan Västerås Seminarium Mälaren – En sjö för miljoner Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar Jonas Andersson & Maja Granath Föreläsare
6 feb Stockholm Utbildning Rent Dagvatten Dagvattenhantering – Rätt dimensionering och utformning Jonas Andersson Föreläsare
7 mar Göteborg Utbildning Rent Dagvatten Dagvattenhantering – Rätt dimensionering och utformning Jonas Andersson Föreläsare
14 mar Halmstad Konferens Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden Kretsloppsprojekt i Sverige Ebba af Petersens Föreläsare
29 mar Uppsala Gästföreläsning SLU Kursen KL0255 – Studio – Markprojektering och markvetenskap Jonas Andersson Gästföreläsare
9-10 apr Örebro Utbildning VA-guiden Dagvatten med tillsynsinriktning Jonas Andersson Föreläsare
8 maj Göteborg Utbildning Miljösamverkan Västra Götaland & Halland Tillsyn på dagvattenanläggningar Jonas Andersson Föreläsare
21-22 maj Västerås Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
14 jun Stockholm Utbildning Studia Dagvatten i detaljplanering – Dagvattenutredningar och tekniska lösningar Hannes Öckerman Föreläsare
3-4 sep Uppsala Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare
1 okt Knivsta Utbildning Knivsta kommun, WRS Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar Frida Hermansson, Jonas Andersson, Barbro Beck-Friis Föreläsare
9 okt Uppsala Gästföreläsning Uppsala universitet Kursen Akvatisk miljöanalys Hannes Öckerman Gästföreläsare
19 nov Stockholm Utbildning Studia Dagvatten i detaljplanering – Dagvattenutredningar och tekniska lösningar Hannes Öckerman Föreläsare
21 nov Stockholm Utbildning VA-guiden Dagvattenanläggningar på bjälklag Hannes Öckerman Föreläsare
3 dec Stockholm Utbildning Studia Dagvattenlösningar i befintlig bebyggelse Hannes Öckerman Föreläsare
4-5 dec Uppsala Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
Kategori: