Projektering av damm i Angarnssjöängen

Projekt: Förstudie av Lundbydammen i Angarnssjöängens naturreservat, Vallentuna kommun
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län
År: 2015
Kontakt: Maja Granath

Naturreservatet Angarnssjöängen är en sänkt slättsjö och en av Stockholms läns mest värdefulla fågelsjöar. WRS fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen att utreda möjligheten att restaurera den sydvästra delen av sjön samt inloppet från Lundbydiket. Syftet var att skapa en attraktiv miljö för fågellivet så att den i större utsträckning skulle fungera som häckningsplats.

Restaureringen projekterades så att området skulle vara lättskött och att permanenta vattenspeglar skulle finnas där människor kan röra sig på stigar och spänger. Hänsyn togs även till att minska näringsflödet in till sjön från Lundbydiket. Förslaget innebar en sedimentationsdamm vid inloppet av Lundbydiket samt ett kanalsystem av öppna vattenspeglar i sydvästra delen av sjön. Av de bortgrävda bottenmassorna kunde nya öar byggas där häckande fåglar skyddas.

Läs nedan om invigningen av åtgärderna i lokaltidningen:
Plattformstorn öppnar Angarnssjöängen för fler fågelskådare
(Mitt i Stockholm 190506)

Foto: Maja Granath, WRS

Kategori: