Förstudie Lusmyrans våtmark

Projekt: Förstudie av dagvatten- och rekreationsvåtmark vid Lusmyran
Uppdragsgivare: Borlänge kommun
År: 2019
Kontakt: Linus Halvarsson

Borlänge kommun ska rena dagvattnet från parkeringarna kring IKEA och andra butiker. På grund av platsbrist har området Lusmyran på andra sidan den 160 m breda Järnvägen utpekats som en möjlig plats. WRS har utfört en förstudie på hur vattnet ska kunna ledas till Lusmyran utan att schakta i banvallen samt hur multifunktionella våtmarker på ett kostnadseffektivt sätt kan anläggas i området med syfte att rena dagvattnet samt öka den biologiska mångfalden och skapa möjligheter till rekreation.

Bild: Linus Halvarsson, WRS

Kategori: ,