Utbildningar och föredrag 2018

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2018
Uppdragsgivare: Miljösamverkan Sydost, Härnösands kommun, Ingenjörer för miljön, Nätverket Renare Mark, Upplandsbygd,

VA-guiden, Avfall Sverige
År: 2018
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2018 har och kommer WRS planera, medverka i, och hålla flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har och kommer att medverka i.

Datum Plats Arrangemang Arrangör Ämne/titel Vem Roll
17 jan Webbutbildning Miljösamverkan Sydost Skötsel av dagvattendammar Jonas Andersson Föreläsare
19 jan Härnösand Länsträff Västernorrland Härnösands kommun Små avlopp-risker, skyddsbehov och teknik Peter Ridderstolpe Föreläsare
24 jan Uppsala Vatten Avlopp Kretslopp Ingenjörer för miljön Hur kan vi kretsloppsanpassa VA systemen i Uppsala? Peter Ridderstolpe Föreläsare
13 feb Östersund Seminarium Nätverket Renare Mark Framtida problem Robert Jönsson Föreläsare
6 Mars Uppsala Inspirationsseminarium Upplandsbygd Kretsloppsanpassade avlopp på landet Peter Ridderstolpe Föreläsare
21-22 mars Gävle Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden För mycket och för lite Robert Jönsson & Ebba af Petersens Moderatorer
21-22 mars Gävle Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden För mycket och för lite Jonas Andersson & Peter Ridderstolpe Expertpanel
12-13 april Karlstad Utbildning VA-guiden Fördjupningskurs – Små avlopp med fokus på markbaserad rening Peter Ridderstolpe Föreläsare
17 april Växsjö Utbildning Maskinentreprenörerna Diplomutbildning Maskinentreprenörerna Ebba af Petersens Föreläsare
17-18 april Malmö Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
25 april Umeå Utbildning Maskinentreprenörerna Diplomutbildning Maskinentreprenörerna Ebba af Petersens Föreläsare
26 april Örebro Temadag Avfall Sverige Aktuellt inom avfallsanläggningar – förorenade jordar och vatten Victoria Ericsson Russo Föreläsare
2 maj Uppsala Utbildning SLU Dagvattenföreläsning för landskapsarkitektstudenter Jonas Andersson Föreläsare
8 maj Linköping Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare
24 maj Töreboda Nätverksträff VA-guiden Nätverksträff Kretsloppsnätverket Ebba af Petersens Moderator
9 sept Malmö Utbildning VA-guiden Fördjupningskurs dagvatten med fokus på tillsyn Jonas Andersson Föreläsare
2-3 okt Umeå Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
5-6 dec Norrköping Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
Kategori: , , , , , , ,