Utbildningar och föreläsningar 2018

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2018
Uppdragsgivare: Miljösamverkan Sydost, Härnösands kommun, Ingenjörer för miljön, Nätverket Renare Mark, Upplandsbygd, VA-guiden, Avfall Sverige, Miljösamverkan Värmland, Maskinentreprenörerna, SLU, Länsstyrelsen Stockholm, Västerås stad, Länsstyrelsen Gävleborg
År: 2018
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2018 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
17 jan
Webbutbildning
Miljösamverkan Sydost
Skötsel av dagvattendammar
Jonas Andersson
Föreläsare
19 jan
Härnösand
Länsträff Västernorrland
Härnösands kommun
Små avlopp-risker, skyddsbehov och teknik
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
24 jan
Uppsala
Vatten Avlopp Kretslopp
Ingenjörer för miljön
Hur kan vi kretsloppsanpassa VA systemen i Uppsala?
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
13 feb
Östersund
Seminarium
Nätverket Renare Mark
Framtida problem
Robert Jönsson
Föreläsare
15 feb
Stockholm
Utbildning
VA-guiden
Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag
Jonas Andersson
Föreläsare
6 mar
Uppsala
Inspirationsseminarium
Upplandsbygd
Kretsloppsanpassade avlopp på landet
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
21-22 mar
Gävle
Vatten Avlopp Kretslopp
VA-guiden
För mycket och för lite
Robert Jönsson & Ebba af Petersens
Moderatorer
21-22 mar
Gävle
Vatten Avlopp Kretslopp
VA-guiden
För mycket och för lite
Jonas Andersson & Peter Ridderstolpe
Expertpanel
12-13 apr
Karlstad
Utbildning, länsträff
VA-guiden/ Miljösamverkan Värmland
Fördjupningskurs – Små avlopp med fokus på markbaserad rening
Peter Ridderstolpe
Föreläsare, kursledare
17 apr
Växsjö
Utbildning
Maskinentreprenörerna
Diplomutbildning Maskinentreprenörerna
Ebba af Petersens
Föreläsare
17-18 apr
Malmö
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
25 apr
Umeå
Utbildning
Maskinentreprenörerna
Diplomutbildning Maskinentreprenörerna
Ebba af Petersens
Föreläsare
26 apr
Örebro
Temadag
Avfall Sverige
Aktuellt inom avfallsanläggningar – förorenade jordar och vatten
Victoria Ericsson Russo
Föreläsare
2 maj
Uppsala
Utbildning
SLU
Dagvattenföreläsning för landskapsarkitektstudenter
Jonas Andersson
Föreläsare
8 maj
Linköping
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för dagvatten
Jonas Andersson
Föreläsare
24 maj
Töreboda
Nätverksträff
VA-guiden
Nätverksträff Kretsloppsnätverket
Ebba af Petersens
Moderator
9 sep
Malmö
Utbildning
VA-guiden
Fördjupningskurs dagvatten med fokus på tillsyn
Jonas Andersson
Föreläsare
2-3 okt
Umeå
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
31 okt
Uppsala
Utbildning
SLU
Naturnära rening – teori och praktik
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
2 nov
Uppsala
Utbildning
SLU
Val av VA
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
6 nov
Vallentuna
Informationsträff
Länsstyrelsen Stockholm
Vattenåtgärder i odlingslandskap
Jonas Andersson
Föreläsare
19 nov
Tällberg
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för dagvatten
Jonas Andersson
Föreläsare
23 nov
Västerås
Uppdragsutbildning och workshop
Västerås stad
Dagvattenutbildning
Jonas Andersson
Föreläsare
5-6 dec
Norrköping
Utbildning
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
Föreläsare
9 dec
Gävle
Länsträff
Länsstyrelsen
Markbaserad rening – fördjupningskurs
Peter Ridderstolpe
Föreläsare, kursledare
Kategori: