Utbildningar och föredrag 2018

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2018
Uppdragsgivare: Miljösamverkan Sydost, Härnösands kommun, Ingenjörer för miljön, Nätverket Renare Mark, Upplandsbygd, VA-guiden, Avfall Sverige, Miljösamverkan Värmland, Maskinentreprenörerna, SLU, Länsstyrelsen Stockholm, Västerås stad, Länsstyrelsen Gävleborg
År: 2018
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2018 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum Plats Arrangemang Arrangör Ämne/titel Vem Roll
17 jan Webbutbildning Miljösamverkan Sydost Skötsel av dagvattendammar Jonas Andersson Föreläsare
19 jan Härnösand Länsträff Västernorrland Härnösands kommun Små avlopp-risker, skyddsbehov och teknik Peter Ridderstolpe Föreläsare
24 jan Uppsala Vatten Avlopp Kretslopp Ingenjörer för miljön Hur kan vi kretsloppsanpassa VA systemen i Uppsala? Peter Ridderstolpe Föreläsare
13 feb Östersund Seminarium Nätverket Renare Mark Framtida problem Robert Jönsson Föreläsare
15 feb Stockholm Utbildning VA-guiden Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag Jonas Andersson Föreläsare
6 mar Uppsala Inspirationsseminarium Upplandsbygd Kretsloppsanpassade avlopp på landet Peter Ridderstolpe Föreläsare
21-22 mar Gävle Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden För mycket och för lite Robert Jönsson & Ebba af Petersens Moderatorer
21-22 mar Gävle Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden För mycket och för lite Jonas Andersson & Peter Ridderstolpe Expertpanel
12-13 apr Karlstad Utbildning, länsträff VA-guiden/ Miljösamverkan Värmland Fördjupningskurs – Små avlopp med fokus på markbaserad rening Peter Ridderstolpe Föreläsare, kursledare
17 apr Växsjö Utbildning Maskinentreprenörerna Diplomutbildning Maskinentreprenörerna Ebba af Petersens Föreläsare
17-18 apr Malmö Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
25 apr Umeå Utbildning Maskinentreprenörerna Diplomutbildning Maskinentreprenörerna Ebba af Petersens Föreläsare
26 apr Örebro Temadag Avfall Sverige Aktuellt inom avfallsanläggningar – förorenade jordar och vatten Victoria Ericsson Russo Föreläsare
2 maj Uppsala Utbildning SLU Dagvattenföreläsning för landskapsarkitektstudenter Jonas Andersson Föreläsare
8 maj Linköping Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare
24 maj Töreboda Nätverksträff VA-guiden Nätverksträff Kretsloppsnätverket Ebba af Petersens Moderator
9 sep Malmö Utbildning VA-guiden Fördjupningskurs dagvatten med fokus på tillsyn Jonas Andersson Föreläsare
2-3 okt Umeå Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
31 okt Uppsala Utbildning SLU Naturnära rening – teori och praktik Peter Ridderstolpe Föreläsare
2 nov Uppsala Utbildning SLU Val av VA Peter Ridderstolpe Föreläsare
6 nov Vallentuna Informationsträff Länsstyrelsen Stockholm Vattenåtgärder i odlingslandskap Jonas Andersson Föreläsare
19 nov Tällberg Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare
23 nov Västerås Uppdragsutbildning och workshop Västerås stad Dagvattenutbildning Jonas Andersson Föreläsare
5-6 dec Norrköping Utbildning VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
9 dec Gävle Länsträff Länsstyrelsen Markbaserad rening – fördjupningskurs Peter Ridderstolpe Föreläsare, kursledare
Kategori: