Utbildningar 2017

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2017
Uppdragsgivare: VA-guiden, SIPU, Svenskt Vatten, Uppsala universitet, Länsstyrelsen, ME, Norrtälje kommun, SLU
År: 2017
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2017 har WRS planerat, medverkat i, och hållit i, flertalet utbildningar – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum Plats Arrangemang Arrangör Ämne/titel Vem
17 mars Norrköping Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden Hållbar VA-teknik för stad och land Jonas Andersson
18 mars Norrköping Vatten Avlopp Kretslopp VA-guiden Hållbar VA-teknik för stad och land Ebba af Petersens
5-6 april Karlstad Kurs enskilda avlopp VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Barbro Beck Friis och Peter Ridderstolpe
9-10 maj Stockholm Kurs enskilda avlopp SIPU Tillsyn, bedömning och tillstånd Peter Ridderstolpe
3-4 maj Uppsala Dagvattenkurs med fokus tillsyn VA-guiden Dagvattenkurs med fokus tillsyn Jonas Andersson
7 sept Nynäshamn Seminarium Alhagen våtmark 20 år WRS Rening av föroreningar i våtmark Jonas Andersson
28 sept Stockholm Gemensamhetsanläggningar för VA VA-guiden Gemensamhetsanläggningar för VA Ebba af Petersens
5 okt Stockholm Hållbar dagvattenhantering i praktiken Svenskt Vatten Hantera skyfall i den urbana miljön Hannes Öckerman
16 okt Uppsala Föreläsning för civilingenjörsstudenter Uppsala universitet Arbetslivsanknytning för kursen Akvatisk miljöanalys Hannes Öckerman
16-19 okt Lund MVET10 miljöskydd på Lunds universitet VA-guiden Delavsnitt om små avlopp Ebba af Petersens
24 okt Gävle Länsträff Länsstyrelsen Naturresurshushållning och kretslopp i kommunala avloppssystem Peter Ridderstolpe
8-9 nov Uppsala Dagvattenkurs med fokus tillsyn VA-guiden Dagvattenkurs med fokus tillsyn Jonas Andersson och Barbro Beck Friis
14-15 nov Uppsala Kurs enskilda avlopp VA-guiden Juridik och teknik för små avlopp Peter Ridderstolpe och Ylva Stenström
30 nov Härnösand Länsträff Länsstyrelsen Markbaserad rening Peter Ridderstolpe
6 dec Eslöv Diplomutbildning ME Små avlopp för entreprenörer Ebba af Petersens
4 dec Norrtälje Seminarium för VA förvaltning & politiker Norrtälje kommun Naturresurshushållning och kretslopp för avloppshantering Peter Ridderstolpe
Uppsala Föreläsning civilingenjörsstudenter m.fl. SLU Planera VA väl Peter Ridderstolpe
Uppsala Föreläsning civilingenjörsstudenter m.fl. SLU Naturnära behandling av avloppsvatten och slam Peter Ridderstolpe
Kategori: