Utbildningar och föreläsningar 2017

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2017
Uppdragsgivare: VA-guiden, SIPU, Svenskt Vatten, Uppsala universitet, Länsstyrelsen, ME, Norrtälje kommun, SLU
År: 2017
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2017 har WRS planerat, medverkat i, och hållit i, flertalet utbildningar – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
17 mars
Norrköping
Vatten Avlopp Kretslopp
VA-guiden
Hållbar VA-teknik för stad och land
Jonas Andersson
18 mars
Norrköping
Vatten Avlopp Kretslopp
VA-guiden
Hållbar VA-teknik för stad och land
Ebba af Petersens
5-6 april
Karlstad
Kurs enskilda avlopp
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Barbro Beck Friis och Peter Ridderstolpe
9-10 maj
Stockholm
Kurs enskilda avlopp
SIPU
Tillsyn, bedömning och tillstånd
Peter Ridderstolpe
3-4 maj
Uppsala
Dagvattenkurs med fokus tillsyn
VA-guiden
Dagvattenkurs med fokus tillsyn
Jonas Andersson
7 sept
Nynäshamn
Seminarium Alhagen våtmark 20 år
WRS
Rening av föroreningar i våtmark
Jonas Andersson
28 sept
Stockholm
Gemensamhetsanläggningar för VA
VA-guiden
Gemensamhetsanläggningar för VA
Ebba af Petersens
5 okt
Stockholm
Hållbar dagvattenhantering i praktiken
Svenskt Vatten
Hantera skyfall i den urbana miljön
Hannes Öckerman
16 okt
Uppsala
Föreläsning för civilingenjörsstudenter
Uppsala universitet
Arbetslivsanknytning för kursen Akvatisk miljöanalys
Hannes Öckerman
16-19 okt
Lund
MVET10 miljöskydd på Lunds universitet
VA-guiden
Delavsnitt om små avlopp
Ebba af Petersens
24 okt
Gävle
Länsträff
Länsstyrelsen
Naturresurshushållning och kretslopp i kommunala avloppssystem
Peter Ridderstolpe
8-9 nov
Uppsala
Dagvattenkurs med fokus tillsyn
VA-guiden
Dagvattenkurs med fokus tillsyn
Jonas Andersson och Barbro Beck Friis
14-15 nov
Uppsala
Kurs enskilda avlopp
VA-guiden
Juridik och teknik för små avlopp
Peter Ridderstolpe
30 nov
Härnösand
Länsträff
Länsstyrelsen
Markbaserad rening
Peter Ridderstolpe
6 dec
Eslöv
Diplomutbildning
ME
Små avlopp för entreprenörer
Ebba af Petersens
4 dec
Norrtälje
Seminarium för VA förvaltning & politiker
Norrtälje kommun
Naturresurshushållning och kretslopp för avloppshantering
Peter Ridderstolpe
Uppsala
Föreläsning civilingenjörsstudenter m.fl.
SLU
Planera VA väl
Peter Ridderstolpe
Uppsala
Föreläsning civilingenjörsstudenter m.fl.
SLU
Naturnära behandling av avloppsvatten och slam
Peter Ridderstolpe
Kategori: