Järvstabäcken gäddvåtmark

Projekt: Gäddvåtmark i anslutning till Järvstabäcken i Gävle
Uppdragsgivare: Sportfiskarna
År: 2016-2017
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Sportfiskarna arbetar för att återskapa våtmarker som lekområden för bland annat gädda vid kustvikar. Järvstabäcken i Gävle har identifierats som ett lämpligt objekt för detta ändamål. WRS, Hushållningssällskapet, Sportfiskarna och Gävle kommun har tillsammans utarbetat ett förslag hur en våtmark intill Järvstabäcken kan skapas för att gynna nya lekområden för kustfisk, öka naturvärdet och ge nya rekreationsmöjligheter i området.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: ,