Järvsta Sjöäng gäddvåtmark

Projekt: Gäddvåtmark i anslutning till Järvstabäcken i Gävle
Uppdragsgivare: Sportfiskarna
År: 2016-2017
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Sportfiskarna arbetar för att återskapa våtmarker som lekområden för bland annat gädda vid kustvikar. Järvstabäcken i Gävle har identifierats som ett lämpligt objekt för detta ändamål. WRS, Hushållningssällskapet, Sportfiskarna och Gävle kommun har tillsammans utarbetat ett förslag hur en våtmark intill Järvstabäcken kan skapas för att gynna nya lekområden för kustfisk, öka naturvärdet och ge nya rekreationsmöjligheter i området.

2018 anlades våtmarken. De första åren flyttades gäddorna till våtmarken för att få nya lekområden och sedan våren 2021 verkar de hitta dit själva. Läs mer i SVTs reportage Gäddfabriken Järvsta Sjöäng levererar – nu hittar lekande gäddor rätt

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: