Periodisk besiktning Trosa och Vagnhärds ARV

Projekt: Periodisk besiktning för kontroll av efterlevnad av egenkontroll och miljölagstiftning för Trosa och Vagnhärads avloppsreningsverk
Uppdragsgivare: Trosa kommun/TROTAB
År: 2017
Kontakt: Tova Forkman

WRS har fått i uppdrag av Trotab att tillsammans med VAP genomföra en periodisk besiktning av Trosa och Vagnhärads avloppsreningsverk. Syftet med den periodiska besiktningen är att granska hur verksamhetsutövaren utövar egenkontroll inom verksamheten. Den periodiska besiktningen innehöll både en mer administrativ kontroll av att gällande tillstånd och författningar efterlevs och en okulär besiktning av de båda reningsverken.

Intryck och sammanställning av besiktningen ledde fram till att ett antal åtgärder lades fram som förslag på hur verksamheterna kan förenkla och förbättra uppföljningen vid verken.

Foto: Tova Forkman, WRS

Kategori: