Utbildningar och föreläsningar 2023

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2023
Uppdragsgivare: Va-guiden m.fl.
År: 2023
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2023 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
13 feb Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Våtmarker i odlingslandskapet och fosfordammar Jonas Andersson Föreläsare
20 feb Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Återvätning av skogsmark/våtmarker i skogsmiljö Hannes Öckerman Föreläsare
27 feb Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Våtmarker för fiskföryngring (gäddfabriker) Jonas Andersson Föreläsare
6 mar Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Restaurering av våtmarker/fågelvåtmarker Adam Engström Svanberg Föreläsare
15-16 mar Helsingborg  Vatten Avlopp Kretslopp Va-guiden Fråga experten Jonas Andersson Expert
20 mar Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Dammar och våtmarker för rening av dagvatten Hannes Öckerman Föreläsare
27 mar Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Våtmarker för rening av spillvatten Linus Halvarsson Föreläsare
3 apr Mariestad YH-utbildning
“Hållbara våtmarker”
Dacapo Mariestad Våtmarker för rening av lakvatten och andra typer av processvatten Daniel Stråe Föreläsare
18 apr Digitalt Utbildning Va-guiden Dimensionering och utformning av dagvattendammar Astrid Berglund, Jonas Andersson & Hannes Öckerman Föreläsare
19 apr Stockholm Utbildning Studia Dagvatten i detaljplanering Hannes Öckerman Föreläsare
26-27 sep Digitalt Utbildning Studia Lakvatten och dagvatten från avfallsanläggningar Daniel Stråe Föreläsare
29 sep Digitalt Webbinarium Va-guiden Skyfallsanalyser för små tätorter Jacob Källbom och Lukas Rehn Föreläsare
3-4 okt Digitalt Utbildning Va-guiden Dagvatten med tillsynsinriktning Jonas Andersson Föreläsare
19 okt Digitalt Webbinarium Va-guiden Erfarenheter från nödvattenplanering Ebba af Petersens Föreläsare
12 dec Digitalt Utbildning Va-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare

 

Kategori: