Sedimentundersökning dagvattendamm

Projekt: Sedimentundersökning i Prästängsdammarna
Uppdragsgivare: Tyresö kommun
År: 2022
Kontakt: Preet C. Hernefeldt

WRS har på uppdrag av Tyresö kommun genomfört en sedimentundersökning i en av kommunens dagvattenanläggningar, Prästängsdammarna. Prästängsdammarna består av två dagvattendammar som tar emot dagvatten från delar av Tyresö. Dammarna anlades 2016 och har som primär uppgift att rena dagvattnet från tungmetaller och näringsämnen.

Syftet med uppdraget var att undersöka hur mycket sediment som har ackumulerats i anläggningen, ifall det fanns behov av sedimentrensning samt att uppskatta vilket tidsintervall mellan sedimenttömningar och vilken metod för sedimentrensning som är lämplig för Prästängsdammarna.

Undersökningen genomfördes genom att mäta det ackumulerade sedimentets tjocklek genom insamling av sedimentproppar med rörprovtagare av Willnertyp. Sedimentpropparna bedömdes sedan utifrån sedimentuppbyggnad och rekommendationer kring lämpliga intervaller för sedimentrensning och metod för detta presenterades.

Foto: Adam Engström Svanberg, WRS

Kategori: