Utbildningar och föreläsningar 2024

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2024
Uppdragsgivare: Va-guiden m.fl.
År: 2024
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2024 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
17 jan Vallentuna Seminarium Oxunda vattensamverkan och Åkerströmmens vattenvårdssamverkan Friskare hästare, friskare vatten – Vattenvårdåtgärder på hästgårdar Barbro Beck-Friis Arrangör
18-19 mars Digitalt Utbildning Studia Tillsyn av avfallsanläggningar – Effektiv och riskbaserad tillsyn enligt miljöbalken Daniel Stråe Föreläsare
10 apr Digitalt Utbildning Va-guiden Dimensionering och utformning av dammar och våtmarker för dagvattenhantering Astrid Berglund, Jonas Andersson & Hannes Öckerman Föreläsare
16-17 apr Stockholm Utbildning Studia Dagvatten och skyfall i detaljplanering Jonathan Arnlund Föreläsare
25 apr Digitalt Webbinarium Va-guiden Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten Daniel Stråe & Victoria Eriksson Russo Föreläsare
8 maj Digitalt Webbinarium Va-guiden Skötsel av dagvattendammar Astrid Berglund & Adam Engström Svanberg Föreläsare
14-15 maj Digitalt Utbildning Va-guiden Dagvatten med tillsynsinriktning Jonas Andersson Föreläsare

 

Kategori: