Sunds spillvattenvåtmark

Projekt: Spillvattenvåtmark i Sund, Trosa
Uppdragsgivare: Sunds samfällighetsförening
År: 2021-2023
Kontakt: Linus Halvarsson

 

Foto: Linus Halvarsson, WRS

WRS har stöttat Sunds samfällighetsförening i arbetet att skapa en spillvattenvåtmark som kopplats till utgående vatten från avloppsreningsverket i Sund. Syftet är att förbättra reningen av vattnet långsiktigt så att reningsverket kan klara de gränsvärden som man vill uppnå.

WRS tog först fram ett förslag i en förstudie 2021 som övergick till en projektering för upphandling av en utförandeentreprenad. Därefter tog WRS även fram handlingar för att söka medel via LOVA av Länsstyrelsen. Efter att föreningen fått stödet beviljat utförde WRS en upphandling för föreningens räkning av en entreprenör. WRS fortsatte därefter som föreningens projektledare mot entreprenören.

Miljönytta

En spillvattenvåtmark är ett energieffektivt kompletterande reningssystem för avloppsreningsverket. Genom att rena vattnet i våtmarken nyttjas vattnets lägesenergi i reningsverket för att sila ut vattnet över våtmarken där vattnet renas av mikrobiologiska processer samt sedimentation som gynnas av växter.

Förutom att rena avloppsvattnet bidrar våtmarken med en ökad biologisk diversitet.

Våtmarken är nu driftsatt och vann 2024 Trosa kommuns miljöpris!

Foto ovan: Sunds samfällighetsförening
Illustration: Astrid Berglund, WRS

Kategori: ,