Sunds våtmark får miljöpris!

Sunds våtmark får miljöpris!
20
maj

Vi kan glädjande meddela att Sunds samfällighetsförening har fått årets miljöpris 2024 av Trosa kommun för sin satsning på en spillvattenvåtmark! WRS har både tagit fram en förstudie för våtmarken och sedan projekterat och agerat projektstöd vid anläggande.

Motiveringen till miljöpriset lyder:

Sunds samfällighetsförening har utsetts till vinnare av Trosa kommuns Miljöpris 2024 för sin ambitiösa miljösatsning att anlägga en egen spillvattenvåtmark. Våtmarken fungerar som ett extra reningssteg till Sunds avloppsreningsverk som minskar utsläppen av näringsämnen till sjön Sillen. Sunds samfällighetsförening visar prov på en framåtsträvande anda i miljöns tecken som på ett föredömligt vis omsätts i praktiken. Den anlagda våtmarken bidrar ett ökat intresse för vattenvård, till bättre vattenkvalitet och en ökad biologisk mångfald i närområdet.

Våtmarken blev nyligen driftsatt efter slutbesiktning. Våtmarken med omväxlande våta och torra partier fungerar som efterbehandling för det spillvatten som först renas i föreningens gemensamma reningsverk. Våtmarken ska hjälpa föreningen att nå de gränsvärden som avloppsreningen är belagd med, vilket kommer minska näringsbelastningen på sjön Sillen. Dessutom kommer våtmarken bidra med biologisk mångfald och rekreationsvärden!

Läs mer om våtmarken i vårt projektbibliotek: Sunds spillvattenvåtmark
Nyhet från februari 2022: WRS arbetar för bättre rening av spillvatten i Sund

Foto ovan: Sunds samfällighetsförening
Illustration: Astrid Berglund, WRS