Utbildningar och föreläsningar 2022

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2022
Uppdragsgivare: Va-guiden m.fl.
År: 2022
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2022 har WRS planerat, medverkat i, och hållit i flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
10 feb Digitalt Utbildning Va-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare
16-17 mars Digitalt Vatten Avlopp kretslopp Va-guiden DRIVA-projektet Fyrisån – Hur stort problem är föroreningar i dagvatten? Jenny Näslund & Jonas Andersson Föreläsare
30 mars Digitalt/
Jönköping
VA-mässan VA-mässan Vattenbesparande åtgärder – viktiga investeringar nu för framtiden Caroline Holm Gästföreläsare
31 mars Uppsala Kursen “Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs” SLU Dagvatten och dagvattenanläggningar Jonas Andersson Gästföreläsare
4 maj Digitalt Utbildning Studia Dagvatten i detaljplanering Hannes Öckerman Föreläsare
11 maj Digitalt Utbildning Va-guiden Utformning av dagvattendammar Jonas Andersson, Frida Hermanson & Hannes Öckerman Föreläsare
11-12 maj Digitalt Utbildning Va-guiden Tillsyn av små avlopp Peter Ridderstolpe Föreläsare
31 maj Digitalt Webbinarium Va-guiden Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten Daniel Stråe & Maja Granath Föreläsare
15 sep Digitalt Webbinarium Va-guiden Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet Dimitry van der Nat Föreläsare
25-26 okt Digitalt Utbildning Va-guiden Juridik och teknik för dagvatten Jonas Andersson Föreläsare
29 nov Trollhättan Utbildning WRS m.fl. Grunden i hållbar dagvattenhantering Jonas Andersson Föreläsare

 

Kategori: