Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

Projekt: Beteendeförändring och vattenbesparing – Erfarenheter från kommunikationsinsatser (Svenskt Vatten Utveckling Rapport nr. 2021-24)
Uppdragsgivare: Svenskt Vatten
År: 2021
Kontakt: Caroline Holm

I Sverige finns ett ökat intresse från VA-huvudmän att minska vattenanvändningen. Det finns flera anledningar till detta, i synnerhet de senaste årens torka och låga grundvattennivåer samt förväntade effekter av klimatförändringar som sannolikt kommer påverka både vattentillgång och vattenkvalitet. Flera kommunala vattenverk börjar också nå sin maximala tekniska kapacitet för vattenproduktion och distribution, vilket innebär att kommuner behöver göra stora investeringar för att kunna öka kapaciteten.

Det finns en stor kunskap bland VA-huvudmännen i Sverige som också har genomfört flera intressanta kommunikationskampanjer. Rapporten är en sammanställning av exempel på vattenbesparingskampanjer och erfarenheter som har använts för att inspirera och förbättra arbetet med vattenbesparing. Den ger också förslag på fortsatt arbete för att åstadkomma en hållbar vattenanvändning.

Projektet genomfördes av en projektgrupp bestående av elva VA-huvudmän i Sverige tillsammans med KTH, VA-guiden, WRS AB och Ecoloop AB.

Läs och ladda ner rapporten nedan:
Beteendeförändring och vattenbesparing – Erfarenheter från kommunikationsinsatser (SVU nr. 2021-24)

Foto: Paul Gasson (fig. 5.3 i rapporten)

Kategori: