Utbildningar och föreläsningar 2021

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2020
Uppdragsgivare: Va-guiden, Studia m.fl.
År: 2021
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2021 har, och kommer, WRS planera, medverka i, och hålla flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har, och kommer att medverka i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
17-18 mars
Webb/Jönköping
Vatten Avlopp Kretslopp
Va-guiden
Flaskhalsar vid skötsel och drift av våtmarker och dammar
Barbro Beck-Friis & Frida Hermanson
Föreläsare
17-18 mars
Webb/Jönköping
Vatten Avlopp Kretslopp
Va-guiden
Vattenbesparande åtgärder för kommuner och hushåll
Caroline Holm
Föreläsare
april
Uppsala
Utbildning
SLU
Dagvattenlösningar för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer (studenter)
Jonas Andersson
Gästföreläsare
26-27 april
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering
Hannes Öckerman
Föreläsare
11-12 maj
Webb
Utbildning
Va-guiden
Framtagande och tillämpning av åtgärdsnivåer och riktlinjer för dagvatten
Jonas Andersson, Dimitry van der Nat & Hannes Öckerman
Föreläsare
juni
Webb
Utbildning
Va-guiden
Utformning av dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel
Jonas Andersson
Föreläsare
16 nov
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering
Hannes Öckerman
Föreläsare
Kategori: