Utbildningar och föreläsningar 2021

Projekt: WRS utbildningsinsatser 2021
Uppdragsgivare: Va-guiden, Studia, SLU, Knivsta kommun m.fl.
År: 2021
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Under 2021 har WRS planerat, medverkat i, och hållit flertalet utbildningar och föredrag – alltifrån utbildningar för kommunala tjänstemän, seminarier och kurser för branschorganisationer till föreläsningar på universiteten. Nedan ser du en sammanställning av de utbildningar, konferenser och seminarier vi har medverkat i.

Datum
Plats
Arrangemang
Arrangör
Ämne/titel
Vem
Roll
17-18 mars
Webb/Jönköping
Vatten Avlopp Kretslopp
Va-guiden
Flaskhalsar vid skötsel och drift av våtmarker och dammar
Barbro Beck-Friis & Frida Hermanson
Föreläsare
17-18 mars
Webb/Jönköping
Vatten Avlopp Kretslopp
Va-guiden
Vattenbesparande åtgärder för kommuner och hushåll
Caroline Holm
Föreläsare
26 mars
Webb
Frukostseminarium
WRS & Ekolagen Miljöjuridik
Lagstiftning rörande dagvatten – vilka krav får och kan kommunerna egentligen ställa?
Sofia Åkerman
Föreläsare, arrangör
april
Uppsala
Utbildning
SLU
Dagvattenlösningar för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer (studenter)
Jonas Andersson
Gästföreläsare
26-27 april
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering
Hannes Öckerman
Föreläsare
11-12 maj
Webb
Utbildning
Va-guiden
Framtagande och tillämpning av åtgärdsnivåer och riktlinjer för dagvatten
Jonas Andersson, Dimitry van der Nat & Hannes Öckerman
Föreläsare
9 juni
Webb
Utbildning
Va-guiden
Utformning av dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel
Jonas Andersson
Föreläsare
22 juni
Webb
Slutseminarium
WRS
DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån
Jenny Näslund, Jonas Andersson
Föreläsare, arrangör
28 sep
Webb
Utbildning
Knivsta kommun, WRS
Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar
Barbro Beck-Friis
Föreläsare, arrangör
7 okt
Uppsala
Platsbesök
Knivsta kommun, WRS
Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar
Barbro Beck-Friis
Föreläsare, arrangör
27-28 okt
Webb
Utbildning
Va-guiden
Dagvatten med tillsynsinriktning
Jonas Andersson
Föreläsare
16 nov
Stockholm
Utbildning
Studia
Dagvatten i detaljplanering
Hannes Öckerman
Föreläsare

 

Kategori: